Zaposli se

Vzgojitelj v razvojnem oddelku

Naziv delodajalca: VRTEC ANICE ČERNEJEVE
Naslov delodajalca: KAJUHOVA ULICA 5 , 3000 CELJE
Naziv delovnega mesta oziroma dela: VZGOJITELJ V RAZVOJNEM ODDELKU - M/Ž
Opis del in nalog: OPRAVLJA DELA VZGOJITELJA V RAZVOJNEM ODDELKU Z OTROKI S POSEBNIMI POTREBAMI, NAČRTOVANJE DELA, SPREMLJANJE RAZVOJA OTROK IN SODELOVANJE Z ZUNANJIMI INSTITUCIJAMI.

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: CELJE
Izobrazba: visokošolska 2.stopnje, visokošolska univerzitetna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Alternativna izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Izobraževanje vzgojiteljev predšolskih otrok
Trajanje zaposlitve: Nedoločen čas
Delovni čas: polni delovni čas
Delovne izkušnje: 1 leto
Znanje jezikov: slovenski jezik razumevanje zelo dobro, govorjenje tekoče, pisanje zelo dobro
Računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno, računalniško oblikovanje - osnovno
Drugi pogoji: Izobrazba: specialni in rehabilitacijski pedagog, diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok izpolnjuje pogoje samo v primeru, da ima opravljena vsa dodatna izobraževanja, ki so potrebna za delo z otroki s posebnimi potrebami. Opravljen strokovni izpit za strokovne delavce v vzgoji in izobraževanju. Vlogi je potrebno obvezno priložiti potrdilo o nekaznovanosti, ki se dobi na Ministrstvu za pravosodje v Ljubljani.

Prijava je mogoča do 13.8.2015

Način prijave: kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti