Zaposli se

Usposabljanje na delovnem mestu 2015

ZRSZ je objavil novo javno povabilo »Usposabljanje na delovnem mestu 2015«! 

Za izvajanje programa v letu 2015 je na voljo 8 milijon evrov sredstev, od tega jih 85 % prispeva Evropski socialni sklad. Predvidena je vključitev 4.250 brezposelnih oseb.


Program je namenjen usposabljanju brezposelnih oseb na konkretnem delovnem mestu pri delodajalcu ter pridobivanju znanj, veščin, spretnosti, delovnih izkušenj 
in s tem povečanju zaposlitvenih možnosti.
Vključijo se lahko brezposelne osebe, ki so v evidenci brezposelnih prijavljene najmanj 3 mesece. Program poteka brez sklenitve delovnega razmerja in pod vodstvom mentorja, ki ga zagotovi delodajalec.
Delodajalci, ponudbo lahko oddate od 18. 2. 2015 dalje do porabe sredstev, najkasneje pa do 1. julija 2015 do 13. ure, ko se izteče končni rok za predložitev ponudb.

Več informacij je na voljo na naših spletnih straneh >>http://www.ess.gov.si/delodajalci/financne_spodbude/razpisi/razpisi?aid=1025