Zaposli se

Služba za "pozerje"

Blagovna znamka MANA je močno prisotna na slovenskem in hrvaškem trgu s 182 trgovinami. Visoko prepoznavnost utrjuje preko modnih katalogov, TV oglasov ter z jasno strategijo spletnega nastopa.

K sodelovanju vabijo nove fotomodele tako ženskega kot moškega spola ne glede na starost. Pri polnoletnih osebah so obvezne izkušnje z modnim fotografiranjem, pri otrocih pa zaželene.

Fotografiranje za marketinške aktivnosti blagovne znamke MANA poteka v Celju. Prednost imajo kandidati s Štajerskega območja.

Plačilo je možno preko študentske napotnice, avtorske pogodbe ali s.p.-ja.

Ste pripravljeni prevzeti nov izziv? Vabijo vas, da jim svojo prijavo pošljete na info@metro.si do vključno 2. 3. 2015.

Prijava mora obvezno vsebovati:

  • osebne podatke (ime, priimek, naslov, rojstni datum, e-pošto, telefon),
  • opisne podatke (velikost, teža, konfekcijska številka, številka noge),
  • opis dosedanjih izkušenj z modnim fotografiranjem,
  • vsaj 4 fotografije (2 fotografiji obraza in 2 fotografiji celega telesa – spredaj in profil) in
  • za osebe, mlajše od 18 let, mora prijava poleg zgoraj navedenih elementov vsebovati še pisno dovoljenje njegovih zakonitih zastopnikov z naslednjo vsebino: Spodaj podpisani (ime, priimek, rojstni podatki, naslov, telefon) se strinjam s sodelovanjem otroka (ime, priimek, rojstni podatki, naslov) na natečaju Iščemo fotomodela.

O izboru fotomodelov, ki jih bodo povabili na modno fotografiranje za blagovno znamko MANA, bo odločala interna komisija, enega kandidata pa bo po objavi ožjega izbora fotografij na FB Moja MANA https://www.facebook.com/MojaMANA z všečkanjem izbrala širša javnost.

Pravila in navodila natečaja =>