Zaposli se

Iz faksa takoj praksa

ZRSZ je objavil novo javno povabilo »Iz faksa takoj praksa«, namenjeno spodbujanju zaposlovanja mladih brezposelnih diplomantov, ki iščejo prvo zaposlitev!

Gre za nov program, ki udejanja cilje Jamstva za mlade in je sofinanciran iz Evropskega socialnega sklada. Namenjen je spodbujanju pridobivanja prvih delovnih izkušenj z izpopolnjevanjem za konkretno delovno mesto.
Za leto 2015 je na voljo skupaj 5 milijonov EUR sredstev. Predvidenih je 820 zaposlitev brezposelnih mladih s pomočjo spodbude, ki se izplača delodajalcem.

Višina spodbude za posamezno zaposlitev brezposelne osebe z izpopolnjevanjem znaša 6.000,00 EUR za 1 letno prvo zaposlitev, za polni delovni čas.

Delodajalci bodo lahko zaposlili mlade brezposelne osebe s terciarno stopnjo izobrazbe, stare do vključno 29 let, ki so hkrati iskalci prve zaposlitve. Vključene osebe se bodo pri delodajalcih sistematično izpopolnjevale za konkretna delovna mesta, s čimer bodo širile in poglabljale že obstoječa znanja, spretnosti oz. kompetence, pridobljene v času formalnega izobraževanja, vse z namenom uspešnega in učinkovitega opravljanja dela.
Za izpopolnjevanje mlade osebe na konkretnem delovnem mestu mora delodajalec pripraviti program izpopolnjevanja. S programov in pridobivanjem prvih delovnih izkušenj, ki se lahko izvaja tudi s pripravništvom, bo doseženo povezovanje izobraževanja in potreb trga dela.

Oddaja ponudb je možna vsak dan, do porabe sredstev, najkasneje pa do 30.6.2015.

Več informacij je na voljo TUKAJ!