Zaposli se

DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž

Naziv delodajalca BOLNIŠNICA TOPOLŠICA
Naslov delodajalca TOPOLŠICA 61, 3326 TOPOLŠICA
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: BRGLEZ BLANKA telefon: 03 898 77 26 el. naslov: blanka.brglez@b-topolsica.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela DIPLOMIRANA MEDICINSKA SESTRA S SPECIALNIMI ZNANJI - M/Ž
Opis del in nalog NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN VREDNOTENJE KONTINUIRANEGA PROCESA ZDRAVSTVENE NEGE IN BOLNIKA Z RAZLIČNIMI STANJI V PROSTORIH, POSEBNO OPREMLJENIH ZA OPAZOVANJE, MERJENJE, NADZOROVANJE, IN VZDRŽEVANJE VITALNIH FUNKCIJ, - OPRAVLJANJE DIAGNOSTIČNO TERAPEVTSKIH POSEGOV IN POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE V OKVIRU STROKOVNE IZOBRAZBE VI. IN VII. STOPNJE, - DOKUMENTIRANJE IN EVIDENTIRANJE POSTOPKOV ZDRAVSTVENE NEGE IN MEDICINSKO TEHNIČNIH POSEGOV, - NAČRTOVANJE, IZVAJANJE IN NADZOROVANJE HIGIENSKIH POSTOPKOV, - UVAJANJE NOVIH METOD DELA IN NADZOR NAD DELOM NEGOVALNEGA TIMA, - ZDRAVSTVENO VZGOJNO DELO Z BOLNIKI IN SVOJCI V OKVIRU STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI, - IZVAJANJE DEL V OKVIRU PRIDOBLJENIH SPECIALNIH ZNANJ, - NADZOR NAD DELOVANJEM IN VZDRŽEVANJEM APARATUR, - NADZIRANJE IN IZVAJANJA MENTORSTVA PRIPRAVNIKOV, - VKLJUČEVANJE V DELO NA ODDELKU, - NUDENJE NUJNE MEDICINSKE POMOČI V OKVIRU PRISTOJNOSTI, - ODGOVORNOST ZA SPREMLJANJE KAZALNIKOV KAKOVOSTI IN IZBOLJŠAVE KAKOVOSTI ZN, - PRAKTIČNO USPOSABLJANJE NOVO SPREJETIH DELAVCEV V OKVIRU DELOKROGA TER IZVAJANJE MENTORSTVA, - IZVAJANJE DEŽURNE SLUŽBE, - DRUGA DELA IN NALOGE PO NAVODILU DELODAJALCA.
Upravna enota delovnega mesta oziroma dela VELENJE
Izobrazba visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Zdravstvena nega in oskrba
Trajanje zaposlitve Nedoločen čas
Delovni čas polni delovni čas
Delovne izkušnje 1 leto
Računalniška znanja urejevalniki besedil - osnovno, delo s preglednicami - osnovno
Drugi pogoji Pridobljena specialna znanja, vezana na delovno področje, znanje iz reanimacije. Strokovni izpit za zdravstvene delavce in sodelavce v primeru prejšnje izobrazbe (pred bolonjskim sistemom izobraževanja), vpis v register izvajalcev.
Prijava je mogoča do 21.3.2016