Zaposli se

Asistent ključnih kupcev

Naziv delodajalca: PLASTIKA SKAZA, PROIZVODNJA, TRGOVINA, STORITVE, D.O.O.
Naslov delodajalca: SELO 20 A, 3320 VELENJE
Kontaktna oseba delodajalca za kandidate kontaktna oseba: KITEK BARBARA telefon: 03 620 55 05 el. naslov: kadrovska@plastika-skaza.si
Naziv delovnega mesta oziroma dela: ASISTENT KLJUČNIH KUPCEV - M/Ž
Opis del in nalog: AKTIVNOSTI, POVEZANE Z IZVEDBO IN SPREMLJANJEM CELOTNEGA PROCESA OD NAROČILA DO DOBAVE ZA ZNANEGA KUPCA, VSAKODNEVNO KOMUNICIRANJE, SODELOVANJE IN USKLAJEVANJE S KLJUČNIM KUPCEM V RAZLIČNIH DRŽAVAH, SODELOVANJE PRI REKLAMACIJAH, AKTIVNO SODELOVANJE PRI OBISKIH PREDSTAVNIKOV KLJUČNEGA KUPCA V SLOVENIJI KOT V TUJINI, SODELOVANJE S RAZLIČNIMI ODDELKI V SKLOPU PODJETJA, VODENJE STATISTIK IN KAZALNIKOV, KI JIH DOLOČAMO SKUPAJ S KUPCEM V SODELOVANJU Z VODJO PROIZVODNJE IN DIREKTORJEM IZDELA LETNI PLAN PRODAJE IN MOŽNOSTI RAZŠIRITVE PROIZVODNJE, PREDLAGA UKREPE ZA IZBOLJŠANJE PRODAJE, NAČRTUJE IN SLEDI STRATEGIJO PROPAGANDE IN TRŽENJA, PREGLEDUJE IN IZDELA PONUDBE, POGODBE, CENIKE,… IN ODGOVARJA NA POVPRAŠEVANJE, NADZORUJE IN V SODELOVANJU Z NADREJENIM REŠUJE REKLAMACIJE, S KUPCI KOMUNICIRA GLEDE REKLAMACIJ, SPREMLJA POTREBE TRGA IN TEHNOLOŠKI RAZVOJ NA SVOJEM PODROČJU DELA DOMA IN V TUJINI, SPREMLJA REALIZACIJO PLANA NABAVE IN GIBANJE ZALOG (TEDENSKI, MESEČNI, KVARTALNI IN LETNI), IZDELA PRODAJNO DOKUMENTACIJO (NAVODILA ZA UPORABO, MONTAŽO IN VZDRŽEVANJE, GARANCIJSKE LISTE, NALEPKE,…), SKRBI ZA SPROTNO IN NATANČNO ARHIVIRANJE DOKUMENTACIJE, VZDRŽUJE DOBRE ODNOSE, REŠUJE KONFLIKTNE SITUACIJE, PRILAGAJA POSLOVANJE ZAKONSKIM IN DRUGIM PREDPISOM, V SKLADU S POOBLASTILI SODELUJE Z ZUNANJIMI ORGANI IN STROKOVNIMI INSTITUCIJAMI, ARHIVIRA POGODBE, ANEKSE S KOMERCIALNEGA PODROČJA TER ZAGOTOVI UREJANJE POSLOVNE DOKUMENTACIJE (FOTOKOPIRANJE, KOMPLET

Upravna enota delovnega mesta oziroma dela: VELENJE
Izobrazba: visokošolska 1.stopnje, visokošolska strokovna (prejšnja) ipd., Ekonomija
Alternativna izobrazba: višješolska (prejšnja), višja strokovna, Ekonomija
Trajanje zaposlitve: Določen čas, 12 mesecev
Delovni čas: polni delovni čas
Delovne izkušnje: 3 leta
Vozniški izpit: B
Znanje jezikov: angleški jezik razumevanje tekoče, govorjenje tekoče, pisanje tekoče
Računalniška znanja urejevalniki besedil - zahtevno, delo s preglednicami - zahtevno, delo z bazami podatkov - osnovno, programiranje - osnovno, poznavanje računalniških omrežij - zahtevno, poznavanje operacijskih sistemov - zahtevno, računalniško oblikovanje - osnovno
Drugi pogoji zelo dobro znanje angleškega jezika, dobro znanje nemškega jezika, računalnik (MS office, Pantheon), poznavanje strojev in orodij za brizganje plastike, izpit »B« kategorije, permanentno izobraževanje

KANDIDATE NAPOTUJE TUDI ZAVOD

Prijava je mogoča do 15.8.2015


Način prijave: kandidatov kandidati naj pošljejo vlogo po pošti, kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti
Urnik dela: dopoldan
Poskusno delo: 3 mesece