Pojdi v svet

Project Lab! Mednarodni seminar iLOOP! Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?

Project Lab! Kako načrtovati projekte v okviru programa Eramus+: Mladi v akciji?

Imaš idejo, ko jo želiš prijaviti v program Erasmus+: Mladi v akciji? Prepričaj se, ali tvoja ideja res spada v ta program! Izboljšaj kakovost ideje, da bo bolje ustrezala merilom za dodelitev dotacije, saj se bo tvoj projekt ob prijavi za dotacijo na slovenski NA potegoval skupaj z okoli 150 drugimi projekti!

Pridruži se skoraj 30 udeležencem iz Avstrije, Hrvaške, Nemčije in Slovenije, ki bodo na mednarodnem usposabljanju Project Lab. How to design projects within Erasmus+: Youth in Action Programme krepili kompetence za kakovostnejše načrtovanje projektov, ter se naučili razvijati projektne ideje ob podpori trenerjev, izkušenih prijaviteljev in predstavnikov nacionalnih agencij, ki bodo pojasnili ozadje namena in ciljev programa in meril za dodelitev dotacije.

Usposabljanje bo trajalo dva dni in pol in bo potekalo od 10. do 12. septembra 2015 v Sloveniji.

Več informacij je na voljo tukaj.

Prijavi se najkasneje do 30. junija 2015!

O izboru te bomo obvestili 10. julija 2015.

Mednarodni seminar iLOOP –including Learning Outcomes in Our Projects, 18.-23. avgust 2015, Mollina (Malaga), Španija

Kako vključiti učenje v celoten potek projekta: priprava, prijava, izvajanje ter evalvacija? Je učenje ključni del projekta? Komu je učenje namenjeno, tistim, ki pripravljajo projekt ali tistim, ki ga izvajajo? Odgovore na ta in druga vprašanja boste dobili na mednarodnem seminarju, ki bo ponudil tudi prostor za izmenjavo dobrih praks in krepitev kompetenc udeležencev.

Izmed prijavljenih bodo za udeležbo izbrali 1-2 udeleženca. Izbranim udeležencem bo organizator kril stroške nastanitve, prehrane in programa, MOVIT pa potne stroške v višini 90 % dejanskih stroškov v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih. Pred prijavo si oglejte tudi rubriko "Kaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?"

Rok za prijavo je 30. junij 2015!

Razpis in prijavni postopekKaj moram vedeti pred prijavo na usposabljanja?

Na tej podstrani sproti objavljajo različna mednarodna usposabljanja, seminarje in konference, ki jih bodisi soorganizirajo v sodelovanju nacionalnimi agencijami iz drugih držav bodisi nanje samo pošljejo udeležence iz Slovenije. Seznam trenutno odprtih aktivnosti najdete zgoraj, v nadaljevanju pa vam na kratko predstavljamo namen teh podpornih aktivnosti, splošne pogoje udeležbe ter postopek prijave.

Čemu so usposabljanja namenjena?

Podporne aktivnosti programa E+ MVA so namenjene bodisi spodbujanju izmenjav dobrih praks in mednarodnega sodelovanja ter razvoju kapacitet organizacij na področju mladinskega dela bodisi razvoju nadaljnjih projektov v okviru programa Erasmus+: Mladi v akciji v Sloveniji, zato udeležbo toplo priporočamo vsem, ki jih vključevanje v program E+ MVA zanima. Nekatera usposabljanja so namenjena izkušenejšim prijaviteljem za dvigovanje kakovosti mednarodnih projektov v okviru programa, nekatera pa so namenjena novim prijaviteljem, ki se nameravajo v bližnji prihodnosti vključiti v program.

Kakšen je prijavni postopek in kako poteka izbor udeležencev?

Prijavni postopek je opisan v vsakem posameznem razpisu, prav tako sta v razpisih opredeljena želeni profil udeležencev ter namen usposabljanja, udeleženci pa so nato izbrani skladno s tem glede na informacije, ki jih navedejo v spletnem prijavnem obrazcu za posamezno aktivnost. O izboru so kandidati obveščeni preko elektronskega naslova, navedenega v prijavnici. Pred prijavo nujno preberite Splošne pogoje sodelovanja na aktivnostih (verzija z dne 13. 8. 2014).

Kakšni so finančni pogoji sodelovanja?

Finančni vložek udeležencev usposabljanj in seminarjev je minimalen, saj stroške nastanitve in programa krijejo organizatorji aktivnosti, stroške poti pa (če aktivnost v tujini) slovenskim udeležencem povrne MOVIT v višini 90 % dejanskih stroškov (v skladu s Splošnimi pogoji sodelovanja na aktivnostih, glej prejšnji odstavek). Če aktivnost poteka v Sloveniji, krijejo udeleženci stroške prevoza do kraja aktivnosti in nazaj sami.

Kakšne so obveznosti udeležencev po vrnitvi z aktivnosti?

Po vrnitvi z usposabljanja morajo udeleženci nacionalni agenciji posredovati Vsebinsko poročilo ter (v primeru, da aktivnosti poteka v tujini) tudi Finančno poročilo, ki sta podlaga za povrnitev stroškov poti. Od udeležencev se tudi pričakuje, da bodo pridobljeno znanje po prihodu nazaj uporabili v skladu s samim namenom usposabljanja in motivacijo, ki so jo opredelili v prijavnem obrazcu na aktivnost, saj so sredstva programa namenjena razvoju mladinskega sektorja in mladinskega dela pri nas, spodbujanju prijav v program ter dvigovanju kakovosti prijavljenih projektov.

Vabijo vas torej k ogledu aktualnih usposabljanj in seminarjev ter - v kolikor menite, da ustrezate profilu udeležencev v okviru posameznega razpisa in ste motivirani za vključitev v program ali izboljšanje kakovosti svojih projektov (s čimer si povečate možnosti za sprejem projekta v program) - tudi k prijavi!

Za morebitna dodatna vprašanja so vam na voljo na telefonski številki 01 430 47 47 ali e-poštnem naslovu info@mva.si.