Pojdi v svet

Dolgoročno prostovoljno delo v Maleziji

Nevladna humanitarna organizacija SOLS 24/7 s sedežem v Maleziji, ki deluje na področju podpore, izobraževanja in opolnomočenja deprivilegiranih skupin posameznikov po vsej Maleziji, v sodelovanju z Zavodom Voluntariat vabi k sodelovanju prostovoljce različnih profilov, interesov in starosti.

Organizacija potrebuje podporo prostovoljcev na različnih področjih v glavni pisarni v Kuala Lumpurju ter različnih lokalnih skupnostih po Maleziji. V glavni pisarni se iščejo prostovoljci za delo v uredništvu, na področju marketinga in družbenih omrežij, marketinga in komunikacij, odnosov z javnostmi in organizacije dogodkov, ter človeških virov. V skupnostih po Maleziji pa so zaželeni prostovoljci za delo na področju razvoja lokalnih skupnosti.

Obdobje trajanja prostovoljskih programov je odvisno od pozicije, od 3. mesecev do enega leta. Od obdobja trajanja prostovoljskega udejstvovanja je odvisno tudi kritje stroškov prostovoljcem. Vsem prostovoljcem organizacija krije stroške pridobitve vize, prehrano in nastanitev. Če prostovoljno delo traja več kot 4 mesece, je kritje ostalih stroškov (žepnina, letalska karta itd.) po dogovoru z organizacijo.

Spodnja starostna meja udeležencev je 18 let, zgornje starostne omejitve ni.

Zavod Voluntariat bo prostovoljcem nudil individualno podporo in skupinsko usposabljanje pred odhodom, podporo med opravljanjem prostovoljnega dela in poskrbel za evalvacijo po povratku nazaj.

Izpolnjene prijavnice obvezno pošljite na oba naslova, in sicer globalno@zavod.voluntariat.si in apply@sols247.org.

Roka za prijavo ni, prijave sprejemamo skozi vse leto.