YOUth 4 EU

YOUth 4 EU

Tako v Velenju kot širom Slovenije se soočamo z družbeno-politično pasivnostjo mladih. Leto 2014 je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, saj bomo imeli mladi in vsi ostali volilci priložnost odločati, najprej na volitvah v Evropski parlament, v jesenskem času pa še na lokalnih volitvah.

Mladinski svet Velenje si prizadeva, da skupaj z lokalno skupnostjo kot tudi organizatorji formalnega izobraževanja, omogoči mladim razvoj v avtonomne in odgovorne odrasle posameznike. In ravno zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da pri tako pomembnih odločitvah kot so evropske in lokalne volitve, aktivno sodelujejo. Z aktivno participacijo mladi pridobivajo ključne kompetence, večajo svojo zaposljivost in postajajo vedno bolj aktivni državljani, ki prispevajo k razvoju v lokalni skupnosti in širše.

CILJI:

- izvedba dvournih razrednih srečanj z dijaki 3. letnikov Šolskega centra Velenje (v ta proces bo vključenih približno 500 mladih);
- izvedba enega popoldanskega srečanja za lokalne mladinske organizacije (v ta proces bo vključeno približno 50 mladih);
- izvedba ene okrogle mize z lokalnimi in evropskimi odločevalci (v ta proces bo vključeno med 50 in 100 mladih).

Preko projekta želimo med vključenimi udeleženci (mladi, mladinski delavci, lokalni odločevalci) širiti zavest o evropskem državljanstvu ter jih spodbujati k aktivni participaciji na vseh nivojih (od civilnega življenja do sistema predstavniške demokracije). Prav tako želimo med udeleženci krepiti in pozitivno vzpodbujati kulturno raznolikost (kulturno, etično, versko: Velenje je poznano kot zelo multikulturno mesto).