Projekti

Mladinska strategija

Leta 2010 je bil sprejet dokument Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje "MLADI V KORAK S ČASOM 2010 - 2015", strategija za mlade v MOV. Od leta 2011 na podlagi slednjega dokumenta poteka javni razpis za projekte lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.

V začetku leta 2013 sta Mladinski svet Velenje in Mladinski center Velenje, ki sta po Odloku o mladinskem delu v MO Velenje odgovorna za pripravo in izvajanje strategije za mlade, pripravila poročilo o izvajanju le-te za pretekli dve leti. V poročilu je bilo razvidno, da Velenje in velenjska mladina potrebuje novo, prevetreno strategijo za mlade, saj so določene podakcije bile lokacijsko neprimerne (npr.: klasirnica, smučišče Šalek), za določene je MOV uredila druge vire financiranja (štipendije za mlade), druge so bile usmerjene v enkratno financiranje (npr.: digitalne info točke) in pojavila se je potreba po vključitvi novih in aktualnih projektov, ki se pojavljajo v MOV.

Zato sta Mladinski svet (MSV) in Mladinski center Velenje (MC) v maju izvedla dve delavnici na temo prevetritve strategije za mlade, kjer so mladi (osnovnošolci, organizirana in neorganizirana mladina) povedali kakšne projekte si želijo in kakšne projekte pogrešajo. Iz zbranih predlogov sta odgovorna za strategijo pripravila predlog sprememb akcijskega načrta strategije za mlade. Predlog je najprej obravnavala Komisija za mladinska vprašanja, ki je županovo posvetovalno telo, nato pa še svetniki MOV, ki so jo na decembrski seji tudi soglasno potrdili.

V začetku naslednjega leta bo izšel javni razpis MOV za izvajanje projektov iz naslova strategije za mlade. Mladi bodo lahko na le-tega prijavljali projekte iz sedmih področij: 1. Mednarodna mobilnost mladih, 2. Izobraževanje in zaposlovanje, 3. Okolje in varstvo okolja, 4. Umetnost in kultura, 5. Šport in prosti čas, 6. Informiranje in vključevanje mladih v procese odločanja in 7. Mladi z manj priložnostmi.