Mladi za Veleje - premikamo meje

Mladi za Veleje - premikamo meje

Naziv operacije: Mladi za Veleje - Premikamo meje

Kratek opis operacije:

 • okrepiti zaposljivost mladih in usposabljanje lastnih kadrov v lokalnih mladinskih organizacijah,
 • vzpostavitev mobilne aplikacije in spletne strani Urbane točke: Velenje za nekonvencionalno neposredno politično participacijo na lokalnem nivoju,
 • vzpostavitev lokalne mreže informiranja mladih (izdelava 1. lokalne strategije za informiranje mladih, vzpostavitev lokalnega mladinskega portala mladizaveleje.si, info tržnica KK? TK!),
 • vzpostavitev mehanizma posvetovanj z mladimi,
 • izdelava namizne igre Spoznaj Velenje

CILJNA SKUPINA:

 • Naša ciljna skupina so mladi kot tudi mladi mladinski delavci.
 • Kako bo projekt zadostil potrebam ciljne skupine:
 • izboljšanje ključnih kompetenc mladih za lažji vstop na trg dela in delo v mladinskih organizacijah,
 • mladim omogočiti direktno nekonvencionalno politično participacijo,
 • mladim omogočiti kvalitetno informiranje o različnih področjih,
 • vzpostaviti mehanizme posvetovanj, ki bodo mladim omogočili da bo njihov glas slišan.

Naziv upravičenca: Mladinski svet Velenje, Šelaeška cesta 3, 3320 Velenje
Višina skupnih stroškov operacije: 40.000 €
Višina javnih virov financiranja: 40.000 €
Datum začetka operacije: 1. 1. 2014
Datum zaključka operacije: 31. 12. 2014
Kontaktna oseba: Barbara Kelher, vodja operacije (barbara.kelher@msv.si, 040 307 929)

Operacijo MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE delno financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007—2013, tretje razvojne prioritete: Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja, prve prednostne usmeritve: Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.