Iz rok v roke

Iz rok v roke - Informiranje mladih in povratna informacija o predlaganem Zakonu o vajeništvu

Kako je z osnovi vajeništvo zamišljeno?
Delodajalec, ki objavi vajeniško mesto vajenca sam izbere. Po podpisu pogodbe in opravljenem zdravstvenem izpitu, se vajenec vključi v izobraževalni program, v primeru mladoletnosti z privolitvijo staršev oz. zakonitega zastopnika. Izobraževanje vsebuje vsaj 50% praktičnega dela pri delodajalcu (najmanj 10 tednov) in najmanj 40% šolskega programa, ki vsebuje vse splošne izobraževalne predmete.

Katere osebe se lahko vključijo v vajeništvo?
Vajeniško izobraževanje je aktualno za mlade starosti 15 let in več, ki podpišejo posebno vajeniško pogodbo, zaposleni in brezposelni odrasli pa se lahko v vajeniški program vključijo s sklenitvijo pogodbe o izrednem izobraževanju.

Kdo vse lahko izvaja vajeništvo?
Praktično usposabljanje lahko izvajajo pravne osebe, samostojni podjetniki, posamezniki ki samostojno opravljajo dejavnost in podružnice tujega podjetja. Vajeništvo poteka pri več delodajalcih, v tujini ali v okviru mednarodnih programov mobilnosti z namenom praktičnega usposabljanja, deloma pa v medpodjetniških izobraževalnih centrih.

Na kak način zakon varuje vajenca?
Z odločitvijo za praktično usposabljanje se delodajalec zaveže da bo spoštoval določene pogoje in do vajenca sprejme predpisane obveznosti. Delodajalec mora redno spremljati napredek vajenca in mu zagotoviti varnost pri delu in zdravstvene preglede. Vajenec lahko opravlja samo dela določena v izobraževalnem programu, poleg počitnic pa mu pripada še najmanj šest prostih dni za pripravo na zaključni izpit.

In plačilo?
Vajenec za čas usposabljanja prejema mesečno nagrado, ki ne sme biti nižja od; 50% minimalne plače v prvem letniku, 70% v drugem in 90% v tretjem. Prav tako je vajenec v tem času upravičen do dodatka za aktivnost in prevoz, višina katerega je pogojena s predpisi, ki jih ureja trg dela.

Kakšne obveznosti ima mentor?
Vajencu mora biti na voljo vsaj 20% časa njegovega usposabljanja in redno spremljati njegovo delo z vodenjem dnevnika vajenca. Mentor prav tako oceni pridobljene sposobnosti vajenca. Mentorji pridobijo znanja, ki so potrebna za uspešno izvedbo praktičnega usposabljanja od pristojne zbornice.

Predlog predpisa - Zakon o vajeništvu