Mladinski svet Velenje

Zgodovina MSV

Mladinski svet Velenje je v letih svojega delovanja ustvaril odlične pogoje za delo mladih in mladinskih organizacij v Mestno občini Velenje. Za to gre zasluga poleg aktivnemu staremu vodstvu zasluga tudi posluhu lokalne skupnosti. Skoraj nobena ideja, ki jo je na MOV predstavi MSV ni bila zavrnjena.

Tako nam je uspelo:
 2007 je Svet MOV sprejel ODLOK O MLADINSKEM DELU V MESTNI OBČINI VELENJE (Uradni vestnik 13/07, str. 78). Odlok nam je prinesel:

  • KOMISIJO ZA MLADINSKA VPRAŠANJA
  • STALNO PRORAČUNSKO POSTAVKO ZA DELOVANJE MSV
  • RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE MLADINSKIH PROJEKTNIH AKTIVNOSTTI (razpis je namenjen članicam mladinskega sveta in posameznikom, ki se partnersko povezujejo z njimi). Razpis je bil prvič objavljen v letu 2008. Do leta 2013 je bila vrednost razpisa vedno okoli 10.000 €, z letom 2014 pa se je vrednost le-tega zvišala na 15.000 €.
  • STRATEGIJO ZA MLADE "LOKALNI PROGRAM RAZVOJA DELOVANJA MLADIH V MESTNI OBČINI VELENJE, MLADI V KORAK S ČASOM 2010-2015" in z njo tudi javni razpis za izvajanje programov in projektov iz akcijskega plana le-te. Razpis je namenjen vsem, ki delajo projekte za mlade in je vreden 35.000 €.

    
Veliko aktivnosti je Mladinski svet Velenje namenil tudi urejanju štipendijske politike v MOV. Skupaj z MOV nam je nato uspelo pripraviti odlok, Svet MOV pa ga je sprejel, in sicer: Odlok o ustanovitvi proračunskega štipendijskega sklad in Pravilnik o štipendiranju (Uradni vestnik 06/09, str. 6 in 7). Razpis, ki je bil prvič objavljen 2009 je bil do leta 2013 vreden okoli 40.000€,  z letom 2014 bo vrednost le-tega narasla na 50.000€.  Z letom 2012 lahko na razpisu kandidirajo tudi študentje, ki so družbeno angažirani.