Mladinski svet Velenje

Osnovni podatki Mladinskega sveta Velenje

Mladinski svet Velenje (MSV) je krovna lokalna mladinska organizacija, ki združuje mladinske organizacije od leta 2003.

MSV je bil ustanovljen z namenom povezovanja, koordiniranja in zastopanja skupnih interesov članic. MSV je torej združenje mladinskih organizacij različnih interesov, nazorskih ali političnih usmeritev in deluje z namenom:
a.) Izvajati in koordinirati projekte katerih namen je:

  • delovanje v korist mladih v MO Velenje,
  •  aktivna integracija mladih v družbo v MO Velenje,
  •  spodbujanje pozitivnih vrednot,
  •  obveščanje javnosti z izdajo glasil in drugih publikacij MO Velenje,
  •  izobraževanje mladih;

b.) Usklajevati in navzven predstavljati interese članic;
c.) Spodbujati vzajemno razumevanje, izmenjavo izkušenj in pripravljenost  na sodelovanje;
d.) biti posvetovalno telo za vsa vprašanja, ki zadevajo mlade in mladinske organizacije;
e.) izvajati vpliv na mladinsko politiko MO Velenje;
f.) spodbujati razvoj mladinskih organizacij in aktivno udeležbo mladih v javnem življenju;
g.) spodbujati članice k sodelovanju z njim podobnimi organizacijami  doma in v tujini.

Mladinski svet Velenje je DRUŠTVO V JAVNEM INTERESU po Zakonu o mladinskih svetih.

Podatki

Mladinski svet Velenje
Šaleška cesta 3
3320 Velenje

info@msv.si

DAVČNA ŠTEVILKA: 35563451
MATIČNA ŠTEVILKA: 1746367
TRR:  SI56 6100 0000 2752 528