Članice MSV

Steg Velenje 1

Naziv: ZSKSS Steg Jezerskih graščakov Velenje
Naslov: Splitska cesta 13, 3320 Velenje
Telefon: 051 321 694
E-mail: spelca.koren@gmail.com
Spletna stran: http://www.facebook.com/velenjski.skavti
Kontaktna oseba: Špela Koren

Status organizacije v MSV: polnopravna članica MSV

Velenjski skavti smo del ZSKSS (Združenje katoliških skavtinj in skavtov). V Sloveniji nas je nekaj več kot 4300, v Velenju pa nas je trenutno okoli 50. Imamo tri starostne veje:

8–11 let = volčiči in volkuljice
V krdelu prek ročnih spretnosti, igre, medsebojne pomoči, življenja v naravi, zgodb iz Knjige o džungli (Rudyard Kipling), džungelske postave do prijateljstva. Skupaj gremo na love v veliko in skrivnostno džunglo.

12–16 let = izvidniki in vodnice
V manjših skupinah (vodih) z uporabo veščin življenja v naravi: orientacijo, pripravo hrane, postavljanjem zgradb iz lesa in vrvi. Vrhunec je tabor, poln izzivov, iger, športa, tabornega ognja, nočnih straž, izletov, potepov, spanja v šotoru in bivakih, proga preživetja ...

16–21 let = popotniki in popotnice
V noviciatu in klanu: izleti, potovalni tabori, potovanje le z nahrbtnikom, pesem na ustih, dolgi večerni pogovori, spanje v bivakih, skupnost, kjer si resnično sprejet, prijatelji, služenje (prostovoljna pomoč), ki te navda z veseljem, srečevanje z drugimi skavti, mednarodni tabori.

Delo v vsaki veji se razlikuje, vendar je skavt prijatelj vsakomur in vsem skavtom brat, zato se ob vsakem srečanju res potrudimo, da je vsako doživetje nekaj norega in novega.