Članice MSV

Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje (MZPM)

Naziv: Medobčinska zveza prijateljev mladine Velenje
Naslov: Cesta Borisa Kraigherja 5, 3320 Velenje
Tel: 03 897 75 40
Faks: 03 897 75 41
E-mail: mzpm.velenje@vilamojca.si
Spletna stran: www.vilamojca.si
Kontaktna oseba: Kristina Kovač

Status organizacije v MSV: pridružena članica MSV

Opis organizacije: Smo HUMANITARNA, nevladna, prostovoljna, človekoljubna organizacija, katere temeljni cilj je dvig kakovosti življenja otrok, mladostnikov in družin, zastopanje in uveljavljanje njihovih interesov in potreb ter zaščita njihovih pravic.
Delujemo v javno dobro.

Temeljna načela delovanja organizacije so:

 • načelo prostovoljnega dela
 • načelo neprofitnosti
 • načelo nestrankarskega delovanja
 • načelo spoštovanja temeljnih vrednot življenja otrok, mladostnikov in družin
 • ustvarjanje enakih možnosti za dostopnost in vključenost otrok, mladostnikov in družin v programe
 • načelo odprtosti delovanja in povezovanja s sorodnimi neprofitnimi, prostovoljnimi organizacijami.

Delujemo na območju Šaleške doline – na ozemlju treh občin; Velenje, Šoštanj in Šmartno ob Paki.
V naših vrstah so ljudje, ki imajo otroke radi in svoj prosti čas dajejo njim in s tem ogromno znanja, izkušenj … Naši člani, ne samo, da zadovoljujejo lastne interese, tudi ogromno dajejo drugim. Veseli smo vseh, ki so pripravljeni delati z nami za otroke in mladostnike in z njimi.

V skladu s statutom so naši člani otroci (po zastopniku) in odrasli brez starostne omejitve, politične, religiozne…, ali katerekoli pripadnosti.

Naš program se v celoti nanaša na uresničevanje določil KONVENCIJE O OTROKOVIH PRAVICAH

Pripravljamo programe:

 • PROSTI ČAS, ki so vezani na osnovne šole: bralna značka, Vesela šola, otroški parlament, Evropa v šoli, raziskovalna dejavnost, okoljevarstveni programi, Mala Napotnikova kiparska kolonija …
 • PREVENTIVNI PROGRAMI: svetovalna skupina pri telefonu TOM, Klub vzgojiteljev »Mladi za mlade«…
 • LETOVANJE IN REKREACIJA OTROK: letovanja in počitniške akcije, počitniške dejavnosti po DPM
 • VESELI DECEMBER
 • HUMANITARNE AKCIJE.

Programe izvajamo v sodelovanju z mnogimi v Šaleški dolini (Knjižnica Velenje, Festival Velenje, Center za socialno delo Velenje, ERICo Velenje, Zdravstveni dom Velenje, Univerza za tretje življenjsko obdobje, Mladinski center Velenje, Hiša mladih, Šmartno ob Paki …, z vsemi šolami in vrtci v dolini, Zvezo prijateljev mladine Slovenije).