Članice MSV

Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje (RLG)

Naziv: Društvo tabornikov rod Lilijski grič Pesje
Naslov: Ul. Pohorskega bataljona 12, 3320 Velenje
Tel: 041 627 404
E-mailrlg.pesje@gmail.com
Spletna stran: https://www.facebook.com/RLGPesje
Kontaktna oseba: Polona Krenker

Status organizacije v MSV: polnopravna članica MSV

Opis organizacije:
Društvo tabornikov Rod Lilijski grič Pesje deluje znotraj Zveze tabornikov Slovenije. Ustanovljeno je bilo 13. decembra 1996 in je tako decembra 2011 slavilo 15 let delovanja. Članstvo delimo na posamezne družine, kot so medvedki in čebelice, gozdovniki in gozdovnice, popotniki in popotnice. Na čelu vsake družine je načelnik, medtem ko vode (starostne skupine po približno 5 članov) vodijo vodniki. Ti morajo opraviti vodniški tečaj, ki se ponavadi izvaja kar v Ribnem pri Bledu na taborjenju. Članstvo je sestavljeno iz različnih generacij, bolj ali manj mladih, predanih prostovoljnemu delu. Povprečno imamo v društvu 60 tabornikov, odvisno od števila otrok v generaciji. Naša dejavnost lahko poteka v prostorih podružnične osnovne šole Pesje, ki ima tudi telovadnico. Zato je lahko naše delo pestro tudi v primeru slabega vremena. Vsako leto imamo taborjenje v Ribnem, zimovanja v različnih krajih po Sloveniji, rodove akcije in povezovanja z drugimi rodovi. Naša osnovna dejavnost so vsekakor vodovi sestanki, ko se taborniki učijo in urijo v taborniškem znanju in veščinah. Petkovi popoldnevi so tako za tabornike  težko pričakovani trenutki, ko se lahko po tedenskem šolskem delu sprostijo in naužijejo druženja s sovrstniki. Vsi, ki smo predani naši organizaciji, čutimo ob tem veliko zadoščenje, saj naš trud in odrekanje prostemu času v korist mladih tabornikov nista vržena stran. Veseli smo, če so zadovoljni tako taborniki kot tudi njihovi starši, ki nam zaupajo svoje otroke ob različnih priložnostih. Prav gotovo nas vse druži skupni namen, da je treba med današnjim, vse hitrejšim vsakdanom najti tudi čas za aktivno druženje z otroki, mladostniki in mladimi. Nudimo jim taborniško znanje, in sicer jih pripravljamo na življenje v skladu z naravo, s tem pa povečujemo njihovo samostojnost in iznajdljivost.

Naši največji projekti:

  1. Zimovanje: zimovanje organiziramo tradicionalno za naše društvo in se ga po navadi udeleži več kot polovica članov. Gre za taborniški zimski vikend, ki vsako leto poteka na drugem koncu Slovenije.
  2. Pomladovanje: je ravno tako organizirano za naš rod in sicer za GG kategorijo. Ker so GG taborniki že nekoliko starejši, se podajo na pot v obliki  orientiringa.
  3. Taborjenje (4. izmena): taborjenje v Ribnem pri Bledu je sicer skupna akcija  Šaleške zveze tabornikov, a program za posamezno izmeno pripravi vsak rod posebej. V našem primeru si delo delimo z rodovi Šmartno ob Paki , Topolšica in Mislinja.
  4. Jesenovanje: skozi dvodnevno dejavnost povezano s čarovnicami in ustvarjalnimi delavnicami naši člani in člani čete iz Škal ter Topolškim rodom pridobivajo tehnična znanja in veščine.
  5. Družinski mnogoboj: dejavnost za družine tabornikov. Gre za tekmovanje družin v taborniškem znanju in veščinah, ki se prelevi v golažjado in pokušanje ostalih taborniških dobrot spečenih na ognju.
  6. Letni izlet: rod vsako leto organizira poseben izlet za družine tabornikov. Večji del stroškov pokrije iz lastne blagajne. Dosedanji izleti: Celje – Hermanov brlog, Ljubljana – foto orientiring, Ljubljana – živalski vrt, …
  7. Območni mnogoboj Šaleško-Koroško-Zgornjesavinjske regije.
  8. Otvoritev tabornega prostora na Lilijskem griču v Pesju.