Društvo podeželjske mladine Vinska gora

Društvo podeželske mladine Vinska gora

Naziv: Društvo podeželjske mladine Vinska gora
Naslov Vinska Gora 31b
Kontaktna osebaMatic Plešnik
Telefon: 041 446 560
E-maildpmvinskagora@gmail.com
Spletna stran: Facebook

Status organizacije v MSV: polnopravna članica MSV

Opis organizacije: Društvo podeželske mladine Vinska Gora (DPM Vinska Gora) je prostovoljna, nepolitična organizacija mladih s podeželja, ki živijo na območju šaleške doline. DPM Vinska Gora je ustanovljen z namenom:

  •          da oživlja stare kmečke običaje in druženje na vasi,
  •          da povezujemo  mlade na podeželju in tiste, ki čutijo pripadnost in povezanost,
  •          da ohranja in oživlja tradicionalne vrednote, ki temeljijo na spoštovanju družine, doma in narave,
  •          da ohranja kulturno,  materialno in duhovno dediščino kmečkega stanu,
  •          da širi znanje o nujnosti skladnega razvoja podeželja z okolju prijazno kmetijsko dejavnostjo in pridelavo zdrave hrane,
  •          da se povezuje z enakimi in podobnimi društvi, gibanjem ali mladinskim organizacijam v državi in izven nje,
  •          da sodeluje pri prenosu znanja na podeželje.