Članice MSV

Aktiv SKEI mladi Velenje

Naziv: Aktiv SKEI Mladi Velenje
Naslov: Prešernova 1, 3320 Velenje
Telefon: 040 699 064 
E-mail: skei.mladi@gmail.com
Spletna stran: http://skei.si/skei_mladi/
Kontaktna oseba: Nejc Špegel

Status organizacije v MSV: polnopravna članica MSV

Opis organizacije: Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI) Slovenije je samostojna, neodvisna in reprezentativna interesna organizacija prostovoljnega združevanja delojemalcev – članov. Organizacija uveljavlja in zastopa ekonomske, gospodarske, socialne, kulturne in druge interese članstva, na vseh ravneh organiziranosti.

SKEI se v skladu s svojim programom in zaradi skupnih interesov ter čimvečjega vpliva povezuje v Zvezo svobodnih sindikatov Slovenije. SKEI je tudi polnopravni član Mednarodne zveze kovinarjev in Evropske zveze kovinarjev.

V okviru SKEI Slovenije deluje tudi Komisija za mlade SKEI Slovenije. Njena osnovna naloga je promovirati in predstaviti mladim po Sloveniji organizacijo SKEI Slovenije. Mlade vključuje v SKEI Slovenije in izvaja program dela, ki si ga  vsako leto na novo zastavi. Prav tako pa mladi sodelujejo v programu aktivnosti SKEI Slovenije.
Aktiv SKEI mladi pri Regijski organizaciji SKEI Velenje deluje od leta 2003 in je med aktivnejšimi v Sloveniji.

SKEI Mladi članom omogoča:

  • brezplačno članstvo,
  • brezplačno pravno svetovanje pri zaposlovanju in izobraževanju,
  • nezgodno zavarovanje za primer smrti ali trajne invalidnosti,
  • koriščenje počitniških kapacitet,
  • zaščito in varnost pri odnosih z delodajalci.

Naš trenuti največji projekt je tradicionalni mednarodni izobraževalni tabor, organizirali smo že Mednarodno konferenco mladih vzhodne Evrope, udeležba na demonstracijah, predstavitve na stojnicah,…