Kam se dat

KAM SE DAT - vodnik po organizacijah Velenja

Ker naporen življenjski ritem sodobnega človeka narekuje oster tempo – tako v šoli, kot kasneje v službi –, je prosti čas vsakega od nas še kako pomemben del našega vsakdana. Aktivno preživljanje prostega časa je predvsem pri mladih skoraj tako pomembno, kot je pomembno šolanje, saj nas tudi obšolsko izobraževanje izoblikuje v zrelega in sposobnega človeka, česar pa se dandanes mladi žal premalo zavedamo.

V Velenju in širši okolici poleg šolskih krožkov deluje mnogo različnih društev, klubov in zvez, kjer mladi aktivno preživljajo svoj prosti čas in se s tem dodatno izobražujejo ter pridobivajo življenjske izkušnje, ki predstavljajo veliko dodano vrednost pri vašem odraščanju. Zelo veliko mladih se tudi zaveda, da bi lahko svoj prosti čas bolje izkoristili, vendar nimajo motivacije in predvsem ne pravih informacij, kam »se lahko dajo«, kaj bi lahko v nekem društvu počeli in na koga se lahko za dodatne informacije obrnejo.  
Tukaj se skriva povod za izdajo knjižice z naslovom »KAM SE DAT?«, kjer boste lahko na enem mestu našli vse informacije o ustanovah, kamor se lahko mladi vključite v vašem prostem času!

Knjižica KAM SE DAT je nastala v sklopu EU projekta MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE.

Projekt MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, tretje razvojne prioritete: »Razvoj človeških virov in vseživljenjskega učenja«; prve prednostne usmeritve: »Izboljšanje kakovosti in učinkovitosti sistemov izobraževanja in usposabljanja«, ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.