Aktualno

Vsem šolarjem želimo prijetno šolsko leto!

Mladinski svet Velenje želi vsem šolarjem prijetno, polno uspehov in noro šolsko leto 2015/ 2016!

Mestna občina Velenje pa ima na svojem facebook strani zapisano naslednje pomembno sporočilo:

Varna pot v šolo in domov

Ob začetku vsakega šolskega leta je na cesti veliko razigranih otrok, ki še ne poznajo nevarnosti v prometu. Zato je zagotavljanje varnosti otrok v prvih septembrskih dneh ena najpomembnejših nalog staršev in voznikov. Vozniki, poskrbimo, da bodo naši otroci na svoji šolski poti varni!
Na cestah veliko pogosteje kot med počitnicami srečujemo otroke, med njimi se jih mnogo poda v šolo prvič. Skrb za tiste, ki prvič stopajo na šolske poti in ne poznajo nevarnosti, s katerimi se lahko srečajo na šolski poti in v vsakdanjem prometu, je izredno pomembna. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti tudi na učence, ki se po dolgih počitnicah vračajo v šole in so še razigrani.
Otroci so kot prometni udeleženci nepredvidljivi, prometne predpise si razlagajo po svoje (predvsem prometne znake, ki obveščajo o varni hoji), poleg tega ne zmorejo pravilno oceniti hitrosti in oddaljenosti bližajočega se vozila. Zato moramo za njihovo varnost skrbeti predvsem drugi udeleženci v cestnem prometu.
Otroci in mladoletniki spadajo v t. i. skupino šibkejših prometnih udeležencev, saj se zelo redko pojavljajo kot povzročitelji prometnih nesreč. Vozniki moramo vozniki nanje še posebej paziti!
Starši!
•Te in prihodnje dni čim več časa namenite prometnovarnostni vzgoji otrok!
•Preverite, kaj vaši otroci znajo in zmorejo, ne le na šolski poti, ampak tudi na sprehodu, na kolesu ali v avtomobilu.
•Pri tem ne pozabite, da z lastnim ravnanjem dajete zgled svojim otrokom!
•Pri prevozu otroke dosledno zavarujte z varnostnimi pasovi oziroma jih prevažajte zavarovane v ustreznih sedežih.
•Tudi sami se vedno pripnite!
Vozniki!
•Kot udeleženci v prometu bodite na otroke in njihovo nepredvidljivost še posebej pozorni!
•Temu prilagodite tudi način svoje vožnje.
•Še posebej boditepozorni v bližini vrtcev in šol ter krajev, kjer se morda otroci igrajo (npr. na ulicah, na parkiriščih ...).

Želimo vam srečno pot!