Aktualno

Volilne pravice od lokalne do evropske ravni

MEDNARODNA KONFERENCA

»Volilne pravice od lokalne do evropske ravni  – politična udeležba državljanov EU v izgradnji skupnosti«

četrtek, 14. 4. 2016, v Gradu Slovenska Bistrica

Razvojno informacijski center Slovenska Bistrica skupaj s 14 regijami, mesti in organizacijami civilne družbe iz 10 držav članic EU sodeluje pri projektu »Evropske regije razvijajo evropsko državljanstvo« (»European regions developing European citizenship«), ki je sofinanciran v okviru evropskega programa Evropa za državljane (Sklop 2: Mreže mest). Glavni cilj programa Evropa za državljane je prispevati k razumevanju državljanov EU, njeni zgodovini in raznolikosti, kakor tudi izboljšati pogoje za državljansko in demokratično udeležbo na ravni EU.

V sklopu projekta bodo organizirali mednarodno konferenco z naslovom »Volilne pravice od lokalne do evropske ravni - politična udeležba državljanov EU v izgradnji skupnosti«Voting rights from local to European level – political participation of EU citizens in constructing the community«). Konferenca bo potekala v četrtek, 14. aprila 2016, v Gradu Slovenska Bistrica. Konference se bodo udeležili tako predstavniki tujih partnerskih institucij, sodelujočih v projektu, kot tudi zainteresirana domača javnost.

Konferenca je priložnost za predstavitev in izmenjavo izkušenj, dobrih praks in modelov na področju volilnih pravic na lokalni in evropski ravni. S tem želijo spodbuditi državljane k aktivni udeležbi pri oblikovanju lokalne skupnosti ter jim približati in pojasniti evropsko politiko. S tem namenom bodo v okviru konference organizirali ekspertna srečanja, predavanja in okroglo mizo.

Predviden program konference (14. 4. 2016):

9.20 Registracija

10.00 Otvoritev konference (Moderator Jana Jeglič, RIC Slovenska Bistrica)

10.05 Pozdrav gostitelja

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, in mag. Monika Kirbiš Rojs, direktorica RIC Slovenska Bistrica

10.10 Predstavitev programa konference in udeležencev (Jana Jeglič, Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica)

10.20 Dobrodošli v Slovenski Bistrici - Predstavitev občine Slovenska Bistrica (Ivana Pečovnik, RIC Slovenska Bistrica)

10.35 1. del: Predavanji strokovnjakov

10.35-11.20 Volilne pravice v širšem kontekstu: novi demokratični in globalni izzivi pred EU

Dr. Rudi Rizman, soc. in pol., Univerza v Ljubljani, Univerza v Bologni, Oddelek za sociologijo in politologijo

11.25-12.10 O smislu volilnih pravic – k novi kulturi demokracije

Dr. Lenart Škof, fil. in relig., Univerza na Primorskem, Inštitut za filozofske študije

12.10-12.40 Odmor

12.45 2. del: Okrogla miza s strokovnjaki

12.45-14.15 Okrogla miza: Volilne pravice od lokalne do evropske ravni – politična udeležba državljanov EU v izgradnji skupnosti

Dr. Ivan Žagar, župan Občine Slovenska Bistrica, nekdanji minister v Službi vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, vodja delegacije Odbora regij Evropske unije v Bruslju

G. Bernard Sadovnik, župan Občine Globasnica (avstrijska Koroška), predsednik Alpe-Jadranskega centra za čezmejno sodelovanje, Celovec

Mitja Čander, publicist, pisatelj, izdajatelj

Ga. Lejla Kogej, PR strokovnjak, asistentka g. Franca Bogoviča, člana Evropskega parlamenta (SLS/EPP)

G. Grigor Asenov, politični svetovalec na Sekretariatu Odbora regij v Bruslju

Ga. Ema Trobentar, Naj prostovoljka leta 2014

Okroglo mizo bo vodil g. Božidar Novak, strokovnjak za politični marketing, PR, strateško in krizno upravljanje

14.20-14.45 Povzetek dneva, čas za vprašanja (sodelujejo vsi strokovnjaki, udeleženci konference, javnost, mediji)

16.00-16.30 Kulturni program Zgodbe iz ateljeja (nastopa otroška gledališka skupina DPD Svoboda Slovenska Bistrica) 

 

V sklopu projekta sta že bila organizirana dva dogodka, in sicer sestanek partnerjev v juliju 2015 (v Lódzkie regiji na Poljskem) ter konferenca z naslovom »European Identity building – Transnational civic Education« v novembru 2015 v Daugavpilsu v Latviji.

Vabijo Vas, da se konference udeležite ter prispevate k izmenjavi izkušenj in dobrih praks na področju volilnih pravic. Vašo prisotnost jim prosimo potrdite najkasneje do torka, 12. aprila 2016 na elektronski naslov: ivana.pecovnik@ric-sb.si ali na telefonsko številko: 02 843 08 10.

Delovna jezika bosta angleščina in slovenščina. Zagotovljeno bo simultano tolmačenje.