Aktualno

V nedeljo se je zaključil EU projekt MINHER

V nedeljo se je zaključilo še zadnje srečanje EU projekta MINHER "rudarska dediščina: generator gospodarskega in turističnega razvoja", ki je potekalo v Labinu in Raši med 24. in 28. septembrom.Projekt MINHER, ki je potekal od julija 2013 do septembra 2014, je bil zasnovan kot mreža mest s skupno povezavo - rudarske dediščine. S samim projektom je mesto Labin želelo razviti sodelovanje med partnerji in tako doseči izboljšanje odnosov,  ki temeljijo na skupni zgodovini - rudarski dediščini, industrijski arheologiji in urbanih naselij, povezanih z odkopnimi dejavnosti.

Projektini partnerji MINHER so bili mesta in občine: Rybnik (Poljska), Carbonia (Italija), Banovići (Bosna in Hercegovina), Idrija (Slovenija), Velenje (Slovenija), Raša (Hrvaška) in Labin (Hrvaška), ki je prevzel funkcijo koordinatorja.

5. srečanje MINHER

Zadnje srečanje projektnih partnerjev je potekalo v Labinu in Raši. Tekom petih dni so udeležeci:

  • si ogledali mesto Labin (stari center, Narodni muzej Labin, Labinska mestna galerija, šaht z lamparno, nova mestna knjižnica Labin);
  • položili venec v spomin na Labinsko republiko - stavko rudarjev, ki se je začela 2.3.1921 v Vinežu;
  • se sprehodili po "Beli cesti", ki je nastala kot produkt Mediteranskega kiparskega simpozija (ICC);
  • si ogledali zaprt rudnik Raša in se sprehodili po samem mestu, ki je spomenik italijanske arhitekture iz 30-ih let prejšnjega stoletja;
  • se zapeljali mimo nekdanje elektrarne Vlaška ter pristanišča in naselja Bršica Krapan;
  • diskutirali na mednarodnem simpoziju: "Rudarska zapuščina - generator gospodarskega in turističnega razvoja";
  • vozili z ladnjico po "Pomorski rudarski poti" med mesti Rabac, Plomin, Prtlog, Marina, Tunarica.

Del projekta MINHER smo bili tudi mladi iz vseh partnerskih mest. Na zadnjem srečanju smo najpej spoznali delovanje domačih Alfa Albona, iskali želje in potrebe mladih po lokalnih okoljih in na koncu postavili osnove novega skupnega projekta - razvoj lokalnih mladinskih strategij in izmenjava dobrih praks na nivoju lokalne mladinske politike, organiziranja in infrastrukture.