Aktualno

Srečanje predstavnikov mladinskih organizacij z predstavniki občinske uprave

V petek, 27.02.2015 so se predstavniki 16 velenjskih mladinskih organizacij srečali na že 3. tradicionalnem posvetu s predstavniki Mestne občine Velenje:

 • Bojan Kontič- župan, 
 • mag. Iztok Mori - v.d. direktor občinske uprave, 
 • dr. Franc Žerdin - podžupan MOV, 
 • Breda Kolar - podžupanja MOV, 
 • Srečko Korošec - podžupan MOV, 
 • Drago Martinšek - vodja Urada za družbene dejavnosti MOV,
 • Amra Kadrič - vodja Urada za javne finance in splošne zadeve MOV,
 • Alenka Rednjak - vodja Urada za razvoj in investicije MOV,
 • mag. Branka Gradišnik - vodja Urada za urejanje prostora MOV,
 • Anton Brodnik - vodja Urada za komunalne dejavnosti MOV,
 • mag. Saša Sevčnikar - vodja kabineta župana MOV
 • Saša Koprivec - predsednica Komisije za mladinska vprašanja MOV.

Najprej so predstavniki Mestna občina Velenje predstavili občinske projekte in plane za letošnje leto. Za tem je sledila kratka predstavitev lokalnih mladinskih društev in njihovih letošnjih planov.

Po predstavitvah je bila beseda na strani mladih, ki so predstavili nekaj pobud: strategija informiranja občanov MOV in mobilna aplikacija dogodkov, računovodstvo za mladinske organizacije; stanovanja za visoko izobražene mlade in mlade pare brez otrok, da le-ti ostanejo v mestu.

Ob koncu je predsednica Mladinski Svet Velenje - Barbara Kelher, županu predala še namizno igro Spoznaj Velenje, ki je nastala v lanskem letu v okviru EU projekta Mladi za Veleje - premikamo meje. Igro so ob odhodu prejeli vsi predstavniki občine in prisotnih mladinskih organizacij.