Aktualno

SLOVENSKI VODNIK PROGRAMA ERASMUS +

Program Erasmus + bo zagotovil 14,7 milijarde EUR za obdobje 7 let za podporo izobraževanju, usposabljanju, mladim in športu v Evropi.

PROGRAM ERASMUS+ PODPIRA:

 • priložnost za študij, usposabljanje, pridobivanje delovnih izkušenj ali prostovoljstvo v tujini
 • priložnost za zaposlene na področju izobraževanja in usposabljanja ter mlade pri poučevanju in izobraževanju v tujini
 • razvoj digitalnega izobraževanja in uporabo IKT
 • učenje jezikov
 • priznavanje znanja in veščin, vključno s tistimi, ki so pridobljene zunaj sistema formalnega izobraževana
 • strateško partnerstvo med izobraževalnimi institucijami in mladinsko organizacijo ter enakovrednimi institucijami iz drugih držav v njihovem in drugih sektorjih z namenom spodbujanja izboljšanja kakovosti in inovacij
 • zavezništva znanja ter zavezništva sektorskih spretnosti z namenom premostitve pomanjkanja znanja in veščin ter spodbujanja podjetništva z izboljšanjem učnih načrtov in kvalifikacij v okviru sodelovanja med različnimi področji dela in izobraževanja
 • jamstveno shemo posojil za študente magistrskega študija, da si lahko financirajo študij v drugi državi
 • poučevanje in raziskovalne dejavnosti na področju evropskega združevanja
 • izmenjave, sodelovanje in krepitev zmogljivosti v visokošolskem izobraževanju in sektorju mladine po vsem svetu
 • pobude za spodbujanje inovacij na področju pedagogike in progresivno reformo politik na nacionalni ravni v okviru razvojnih pobud
 • dobro upravljanje v športu in pobude za boj proti prirejanju izidov tekem, uživanju prepovedanih poživil, nasilju, rasizmu in nestrpnosti, zlasti pri množičnih športih

ERASMUS+ VODNIK ZA PRIJAVITELJE V SLOVENSKEM JEZIKU:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_sl.pdf  


AŽURIRAN ERASMUS+ VODNIK ZA PRIJAVITELJE V ANGLEŠKEM JEZIKU
(04. 09. 2014)

http://www.mva.si/fileadmin/user_upload/doc/0_E_MVA/erasmus-plus-programme-guide_en_9_4_2014.pdf