Aktualno

Seja sveta mestne občine Velenje

Danes v torek, 24.03. 2015 je potekala 6. seja Mestne občine Velenje na kateri je bil sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o mladinskem delu v MOV. Predsednica Mladinskega sveta Velenje, Barbara Kelher je prisotnim predstavila poročilo o delovanju MSV-ja v letu 2014.

Dnevni red seje