Aktualno

Razvojna konferenca SŠGZ: Odpiramo priložnosti za mlade

V torek 18. novembra, je v prostorih Mladinskega centra Velenje potekala razvojna konferanca Savinjsko-šaleške gospodarske zbornice, z naslovom ODPIRAMO PRILOŽNOSTI ZA MLADE.

Na konferenci so gostovali predstavniki podjetji, izobraževalnih ustanov, mestne občine Velenje, študentskih organizacij in organizacij, ki se ukvarjajo z mladinskim delom s področja SAŠA regije.

Predstavitve so bile razdeljene v dva sklopa. V prvem sklopu, z naslovom Spodbude za mlade in primeri dobre prakse pri razvoju talentov ter načrtovanju kariere, so se predstavila lokalna podjetja, katerih predstavniki so govoril o možnostih za zaposlitev mladih znotraj njihovih podjetji ter kakšne so možnosti za dodatno izobraževanje in napredovanje znotraj le-teh.

Drugi sklop je bil namenjen Možnosti in spodbujanju zaposlitve mladih, znotraj katerega sta poleg ostalih svoji organizaciji in njuno delovanje predstavila tudi Marko Pritržnik, direktor Mladinskega centra Velenje in Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje.

Marko Pritržnik je govoril na temo Informacijski kanali mladih kot poslovna priložnost, znotraj katere je poudaril, da za spletne razvijalce obstaja dobra priložnost, kjer bi kot produkt slovenski mladini ponudili en skupen informacijski portal na katerem bi bile objavljene vse zadeve, ki so v povezavi z mladimi in mladinskim delom (izobraževanje, prostovoljstvo, zaposlitev, zabava, ...). Poleg omenjenega je naglasil, da podjetja imajo odlično priložnost, da se skozi že ustaljene informacijske kanale, ki jih ponujajo mladinske organizacije v Velenju, kot so spleta stran Mladinskega centra Velenje (www.mc-velenje.si) in poratal Mladi za Veleje (www.mladizaveleje.si), približajo mladim in jim ponudijo možnost za sodelovanje in zaposlitev.

Barabara Keleher je v svojemu govoru na temo Možnost širše uporabe portala urbanetocke.si, povedala, da v temu primeru gre za prvi slovenski portal, v takšni obliki, ki mladim in ostalim občanom ponuja možnost da javno podajo svoje pobude za reševanje določenih problemov znotraj občine. Prav tako je povedal, da ob širitvi projekta Urbane točke na ostale občine in regije obstaja možnost za zaposlitev mladih, ki bi skrebeli za administracijo portalov in njihovo delovanje.

Konferenca se je končala ob 18. uri z druženjem in izmenjavo idej ob pijači in prigrizku.