Aktualno

Prvi poziv za dodelitev izredne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani objavlja razpis za dodelitev izredne denarne pomoči namenjene študentom v socialni stiski. Z izredno denarno pomočjo želimo reševati trenutne socialne stiske študentov, pomagati socialno ogroženim študentom in s tem prispevati k vzpostavitvi enakih možnosti pri dostopnosti visokošolskega ali višješolskega izobraževanja ter širiti možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Predmet razpisa je dodeljevanje izredne denarne pomoči študentom v socialni stiski v skupni višini 40.000 €.

Posameznemu prosilcu se sme dodeliti denarno pomoč v enkratnem znesku v vrednosti od 250 do 450 €.

Denarna pomoč se lahko dodeli samo prosilcem, ki so v hujši socialni stiski in jim bo ta denarna pomoč pomagala pri razreševanju socialne stiske ter izpolnjujejo enega od naslednjih splošnih pogojev:

-imajo status študenta na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani (seznam priložen v razpisni dokumentaciji) in niso v rednem delovnem razmerju

ali

-so prvo leto brez statusa študenta in so vpisani na kateremkoli visokošolskem ali višješolskem zavodu članice ŠOU v Ljubljani ter niso v rednem delovnem razmerju ali prijavljeni na Zavodu RS za zaposlovanje v evidenco brezposelnih oseb.

Poziv traja do 30. 6. 2015 oz. do porabe sredstev.

Podrobnejša navodila za prijavo in več informacij o razpisu najdete v razpisni dokumentaciji na koncu te objave, kjer najdete tudi obrazce za oddajo na razpis.

V Fundaciji Študentski tolar, Ustanovi ŠOU v Ljubljani, vas hkrati še pozivajo, da si razpisno dokumentacijo dobro preberete in pregledate, katere priloge morate poleg obrazcev še priložiti k vaši vlogi.