Aktualno

Prva lokalna strategija informiranja mladih

Pripravljen je strateški predlog informiranja mladih v MOV

V okviru operacije Mladi za Veleje - Premikamo meje, ki jo je leta 2014 izvajal Mladinski svet Velenje, je zunanja sodelavka Tina Felicijan izvedla analizo aktualnega stanja na področju informiranja mladih v MOV in ugotovila, da organizacije članice MSV in druge, ki se pripravljajo aktivnosti za mlade, uporabljajo številne informacijske kanale in načine informiranja. Oblika novic je navadno ustrezna, a bi za bolj uspešno komuniciranje z javnostmi bilo potrebno dodatno izuriti informatorje v pripravljanju sporočil za javnost in jih izučiti o ustreznem tajmingu komuniciranja z mediji in občinstvom. Glavna ugotovitev je, da je poleg izboljšanja kakovosti informacijskih kanalov in novic potrebno vzpostaviti stik z občinstvom in preveriti, v kakšnih oblikah in kako sprejemajo informacije. Zaradi velikega števila projektov, ki so mladim v MOV namenjeni, in mnogih informacijskih kanalov, prihaja do podvajanja informacij in vsiljivega informiranja, ki je kontraproduktivno. Zato je smiselno bolj zmerno posredovanje informacij in izobraževanje mladih kot ciljnega občinstva o uporabi informacijskih kanalov in interpretaciji informacij. Morda tudi poiskati načine motiviranja mladih, da se bodo bolj odzvali na novice. Strategija predlaga ustanovitev delovne skupine, ki bo kritično ovrednotila strategijo in začela izvajati ukrepe.