Aktualno

Pričeli s projektom YOUth 4 EU

Mladinski svet Velenje je v tem tednu pričel z izvajanjem projekta YOUth 4 EU.

YOUth 4 EU

Tako v Velenju kot širom Slovenije se soočamo z družbeno-politično pasivnostjo mladih. Leto 2014 je pomembno tako za Evropsko unijo kot za Slovenijo, saj bomo imeli mladi in vsi ostali volilci priložnost odločati, najprej na volitvah v Evropski parlament, v jesenskem času pa še na lokalnih volitvah. Mladinski svet Velenje si prizadeva, da skupaj z lokalno skupnostjo kot tudi organizatorji formalnega izobraževanja, omogoči mladim razvoj v avtonomne in odgovorne odrasle posameznike. In ravno zaradi tega je še toliko bolj pomembno, da pri tako pomembnih odločitvah kot so evropske in lokalne volitve, aktivno sodelujejo. Z aktivno participacijo mladi pridobivajo ključne kompetence, večajo svojo zaposljivost in postajajo vedno bolj aktivni državljani, ki prispevajo k razvoju v lokalni skupnosti in širše.

Projekt je finančno podprt s strani EU, in sicer programa Mladi v akciji (Youth In Action) po okriljem Zavoda MOVIT.
V projekt, ki je sestavljen iz delavnic in okrogle mize  bo vključeno do 500 mladih (dijakov in študentov) iz Velenja in okolice. 

Kaj bomo počeli?
- dvourne interaktivne delavnice (1. ura - Kaj je demokracija, demokratični proces odločanja, kako in kje se vzpostavi; 2. ura - Kviz o EU, predstavitev pravic državljanov EU, predstavitev progarama Erasmus +  in pogovor s prostovoljcem, ki opravlja evropsko prostovoljno službo (EVS) v Velenju) in

- okrogla miza z EU poslancem/-ko

 

Nekaj utrinkov iz prvih delavnic: