Aktualno

Prevetrena strategija za mlade

Danes so svetniki Mestne občine Velenje odločali o sprejemu revidirane, prevetrene strategije za mlade "Lokalni program razvoja delovanja mladih v MO Velenje - Mladi v korak s časom 2010-2015".

V začetku letošnjega leta sta Mladinski svet Velenje in Mladinski center Velenje, ki sta po Odloku o mladinskem delu v MO Velenje odgovorna za pripravo in izvajanje strategije za mlade, pripravila poročilo o izvajanju le-te za pretekli dve leti. V poročilu je bilo razvidno, da Velenje in velenjska mladina potrebujejo novo, prevetreno strategijo za mlade, saj so določene podakcije bile lokacijsko neprimerne (npr.: klasirnica, smučišče Šalek), za določene je MOV uredila druge vire financiranja (štipendije za mlade), druge so bile usmerjene v enkratno financiranje (npr.: digitalne info točke) in pojavila se je potreba po vključitvi novih in aktualnih projektov, ki se pojavljajo v MOV.

Zato sta Mladinski svet (MSV) in Mladinski center Velenje (MC) v maju izvedla dve delavnici na temo prevetritve strategije za mlade, kjer so mladi (osnovnošolci, organizirana in neorganizirana mladina) povedali kakšne projekte si želijo in kakšne projekte pogrešajo. Iz zbranih predlogov sta odgovorna za strategijo pripravila predlog sprememb akcijskega načrta strategije za mlade. Predlog je najprej obravnavala Komisija za mladinska vprašanja, ki je županovo posvetovalno telo, nato pa še svetniki MOV, ki so jo na decembrski seji tudi soglasno potrdili.

V začetku naslednjega leta bo izšel javni razpis MOV za izvajanje projektov iz naslova strategije za mlade. Mladi bodo lahko na le-tega prijavljali projekte iz sedmih področij: 1. Mednarodna mobilnost mladih (npr.: izmenjave in delovni tabori), 2. Izobraževanje in zaposlovanje (npr.: neformalna izobraževanja, prakse in pripravništva za mlade v lokalnih nevladnih organizacijah), 3. Okolje in varstvo okolja (npr.: vzpostavitev vrtičkov za mlade, projekti ponovne uporabe izdelkov), 4. Umetnost in kultura (npr.: mladinska gledališka igra na prostem, program za oživitev letnega kina), 5. Šport in prosti čas (npr.: program poletne plaže, sklop projektov za oživitev Sončnega parka in kotalkališča), 6. Informiranje in vključevanje mladih v procese odločanja (npr.: vzpostavitev in delovanje info točke za mlade, prostovoljne mladinske delovne brigade) in 7. Mladi z manj priložnostmi (npr.: sklop aktivnosti za pomoč socialno ogroženim mladim).

Poleg sprejete revidirane strategije za mlade, je Svet MOV na zadnji seji sprejel še popravke in dopolnitve Pravilnika o vrednotenju mladinskih projektnih aktivnosti in projektov lokalnega programa razvoja delovanja mladih, ki se (so)financirajo iz proračuna Mestne občine Velenje.