Aktualno

Nova komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje

Znana je nova Komisija za mladinska vprašanja v MO Velenje.

Komisijo sestavljajo: Saša Koprivec, kot predsednica, Žiga KočevarPolona Krenker in Barbara Kelher, ki jih je predlagal Mladinski svet Velenje, Dimitrij Amon, ki ga je predlagal Mladinski center Velenje ter Ana Kos in Marko Vrbec, ki sta bila predlagana s strani Sveta MO Velenje.

Naloge Komisije za mladinska vprašanja MO Velenje so navedene v 8. členu Osloka o mladinskem delu v MO Velenje, ki se glasi:

Komisija za mladinska vprašanja celovito obravnava področje mladine v Mestni občini Velenje in o tem sprejema mnenja in stališča. 

Komisija za mladinska vprašanja tako predvsem: 
- vzpodbuja pogoje za razvoj mladinskih dejavnosti,
- sodeluje z MOV in organizacijami mladih,
- pripravlja in obravnava strateške in razvojne programe na področju dejavnosti mladih,
- spremlja izvajanje odloka o mladinskem delu v MOV in predlaga njegove morebitne popravke,
- spremlja naloge odločitev organov MOV, ki vplivajo na delo in življenje mladine v MOV.