Aktualno

Nov zakon o štipendiranju

S 1. 1. 2014 se začne uporabljati nov Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1), ki v 8. členu določa dodeljevanje naslednjih štipendij:

 • državne (na področju štipendiranja se uporabljata oba zakona o štipendiranju glede na sklenitev štipendijskega razmerja)
 • državne štipendije pred 1. 1. 2014 (štipendijska razmerja sklenjena pred 1. 1. 2014) - Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 59/2007, 63/2007-popr., 40/09)
 • državne štipendije po 1. 1. 2014 (štipendijska razmerja sklenjena po 1. 1. 2014) - Zakon o štipendiranju (Uradni list RS, št. 56/2013; ZŠtip-1)  
 • Zoisove 
 • štipendije za deficitarne poklice
 • štipendije za Slovence v zamejstvu
 • štipendije Ad futura
 • sofinancirane kadrovske štipendije.

 Poleg tega zakon določa tudi, da je mogoče:

 • od 1. 1. 2014 hkrati z državno štipendijo prejemati tudi drugo štipendijo (npr. občinska, s strani države nesofinancirana kadrovska štipendija)
 • z začetkom šolskega/šudijskega leta 2014/2015 državne štipendije kombinirati s:
 • kadrovsko štipendijo,
 • štipendijo za deficitarne poklice, 
 • štipendijami Ad futura za študijske obiske in za sodelovanje na tekmovanjih iz znanja ali raziskovanja.
 • Državne in Zoisove štipendije ni mogoče kombinirati.

VIR: http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/