Aktualno

Natečaj za mlade

O projektu

Siva ekonomija je družbeni problem, ki se jo, zaradi njene razširjenosti, neupravičeno dojema kot sprejemljivo. Pogosto se namreč posamezniki ne zavedajo, čemu vse se odrekajo oz. za kaj so z neplačevanjem davkov prikrajšani, torej kakšne so posledice sive ekonomije za posameznika in širšo družbo.
Posamezniki so tveganju sive ekonomije podvrženi že v mladosti. Posebej negativno pa na mlade vpliva »toleranca«, ki jo družba izkazuje do sive ekonomije. Toleriranje sive ekonomije najpogosteje temelji na ne-zavedanju pravic in ugodnosti, ki jih javni denar, pridobljen s pomočjo davkov, prinaša posameznikom. Ustaljene pravice posameznika se dojema kot samoumevne, zanemarja pa se dolžnosti, ki jih kot davkoplačevalci imamo in nam omogočajo, da smo do določenih pravic tudi upravičeni.

Namen in cilji projekta

S projektom Pobarvajmo sivo se »spopadamo« z vidikom ne-zavedanja ugodnosti in pravic, ki smo jih posamezniki deležni z javnim denarjem. Splošno javnost želimo ozaveščati o tem, kaj vse se v Sloveniji – s poudarkom na lokalnem okolju – uresničuje in omogoča oz. katerih pravic in ugodnosti smo deležni s pomočjo davčnega sistema.
Tekom projekta bomo iskali pozitivne zgodbe:

a) kaj nam v vsakdanjem življenju davki omogočajo (brezplačno šolstvo, javno zdravstvo, štipendije, socilane pomoči,…) in
b) kaj vse je bilo v posamezni občini, od koder prihajajo v projekt vključeni dijaki in mladi, zgrajeno in izvedeno tudi s pomočjo davkov.

Cilji
-vpliv na prevrednotenje negativne konotacije, ki jo ima beseda davek
-mlade in ostalo ciljno javnost ozaveščati o pomenu boja proti sivi ekonomiji
-pripomoči k vzgoji in razvoju mladih v odgovorne državljane

Navodila si preberite v spodnji datoteki: