Aktualno

NAJ PROSTOVOLJEC MO VELENJE

V Velenju je tradicija prostovoljstva že zelo dolga in zasidrana v naših srcih. Dajmo enkrat na leto izpostaviti tiste, ki v raznoraznih nevladnih organizacijah delujejo prostovoljno in s tem ogromno pripomorejo k ustvarjanju boljše družbe in k boljšemu jutri.

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana MOV, g. Bojana Kontiča objavljajo javni natečaj, preko katerega bodo na podlagi prijav izbrani prostovoljke, prostovoljci in naj prostovoljna organizacija leta 2013 v Mestni občini Velenje.


Naj bo to zanje le preprosta zahvala za njihovo velikodušno delo.

Prijavljene prostovoljke in prostovoljci se bodo potegovali za naziv v dveh starostnih kategorijah, in sicer DO 30 let ter NAD 30 let. Kot starostna meja bo upoštevana starost, dopolnjena v letu 2013.

Javni natečaj je razpisan tudi za naziv naj prostovoljne organizacije v letu 2013 v Mestni občini Velenje. 

Prijavnice s prilogami morajo biti poslane priporočeno v kuverti z oznako "PROSTOVOLJEC LETA 2013 V MOV" na naslov Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje, najkasneje do sobote, 15. marca 2014.

Prireditev, na kateri bodo razglašeni »naj prostovoljka, prostovoljec in prostovoljska organizacija«, bo kot običajno na Dan za spremembe«, v soboto, 5. aprila.

Kontaktna oseba: Barbara Kelher >>  barbara.kelher@gmail.com