Aktualno

Nacionalno srečanje mladih in odločevalcev

Dne 13.05.2016 so v Ljubljani izvedli Nacionalno srečanje mladih in odločevalcev, ki sta ga  v okviru projekta “Strukturirani dialog: Mladi odloča(j)mo!” organizirala Mladinski svet Slovenije in Mladinska mreža MaMa. Udeležila se ga je tudi predsednica Mladinskega sveta Velenje Barbara Kelher.

Ker so mladi pomemben del družbe, je ključno, da imajo možnost aktivnega vključevanja v (so)odločanje o pomembnih stvareh v družbi. “S tem namenom želimo na srečanju pokazati, kako vzpostaviti dolgotrajna partnerstva med mladimi in predstavniki občin ter vse akterje ozavestiti o pomenu vključevanja mladih in njihovega (so)delovanja v družbi,” pravijo organizatorji.

Tin Kampl, predsednik MSS je v uvodu povedal, da je “za gradnjo zdrave demokratične skupnosti spodbujanje participacije mladih nujno.” Ugotavlja, da “med mladimi sicer vedno nižja participacija v konvencionalnih oblikah še ne pomeni, da mladi ne participirajo. To je zadnje kar lahko trdimo,” pravi Kampl. “Mladi smo vedno bolj odprti in dovzetni do nekonvencionalnih in alternativnih oblik, med katere med drugim lahko uvrščamo tudi strukturirani dialog,” dodaja.”

Kot pravi se mladi počutijo, da so postavljeni na rob, da niso enakovredni in da imajo občutek, da so na poti osamosvajanja prepuščeni sami sebi. “Odgovornost na nas je, da mladim odpiramo prostor in jim omogočamo, da v ta prostor vstopajo ter tako sooblikujejo skupnost!”  Kampl je dodal, se moramo vsi truditi ustvarjati prostor, ki bo omogočal vključevanje vseh, ne glede. Pravi, da se procesi ne bodo odvili čez noč, da bo potrebna volja in veliko vztrajanja kot poudarja:Mladi bodo na dolgi rok znali vrniti to, kar jim dajemo danes.”

dr. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino je o strukturiranem dialogu povedal, da gre za organizirano stičišče med mladimi in vsemi tistim, ki na kakršenkoli način odločajo o njih. Poudaril je, da imamo v Sloveniji “kar nekaj dobrih primer strukturiranega dialoga,” a ga po njegovem mnenju, velikokrat obravnavamo preveč formalno. Izziv je po njegovem v tem, da “iz dialoga pridemo do izziva.” MSS je v zadnjem času, po besedah Debeljaka, naredil pomemben napor, da je sistem strukturiranega dialoga bolj intenziven v smislu odziva na to, kar mladi rečejo. Debeljak poudarja, da je naloga vseh nas, da smo na tej poti Mladinskemu svetu v oporo.

Barbara Kelher, predsednica Mladinskega sveta Velenje je o mladinski politiki v Velenju povedala, da so bili posamezniki aktivni že pred vzpostavitvijo mladinskega sveta. Že v letu 1997 je bil že sprejet odlok o ustanovitvi MC Velenje. Predsednica Mladinskega sveta Velenje je predstavila tudi Komisijo za mladinska vprašanja, ki je med drugim izdala Razpis za mladinske projektne aktivnosti. O začetkih strukturiranega dialoga je Kelherjeva povedala, da so po zaslugi proaktivnega župana, veliko aktivnosti organizirali predvsem na področju infrastrukture, kjer so mladi lahko sami predlagali rešitve, ideje, itd. Izpostavila je tudi dogodek Mladi za lokalno okolje v letu 2012, saj se je župan v Velenju, po besedah Kelherjeve, zaobljubil, da bo srečanje med odločevalci in mladimi potekalo vsako leto. Kelherjeva je izpostavila proaktivnost občine in posebej poudarila ključnost osebnega angažmaja župana. Vse zbrane pa je povabila tudi k ogledu knjige in dokumentarnega filma o mladini v Velenju, ki ga v Velenju pripravljanja v letošnjem letu.

Sledilo je skupinsko delo po delovnih omizjih, kjer so z izmenjavo mnenj iskali načine za večje vključevanje mladih v lokalne strukture. Pri vsaki skupini je deloval fasilitator, ki je izbiral ideje in usmerjal pogovor. Določili so 4 izostrene teme. Pri fasilitatorki Petri so razpravljali o strukturah v lokalnih okoljih, preko katerih se lahko mladi vključujejo v organe odločanja in s tem soodločajo v lokalni skupnosti, pri fasilitatorju Tilnu pa so se pogovarjali o tem kako navezati in vzdrževati stike v lokalnih okoljih med mladimi in odločevalci.

Omizje številka tri, kjer je skupino povezovala fasilitatorka Mojca se je ukvarjalo s specifikami v lokalnih okoljih, fasilitatorka Maja pa je svojo skupino usmerjala na področju podpornih mehanizmov procesa strukturiranega dialoga. Torej podrobneje o tem, kam se obrniti po ideje in dobre prakse, kje dobiti financiranje in recimo kdo vam lahko v procesu pomaga in svetuje.

Vir: uredništvo mlad.si (povezava)
Foto: galerija facebook strani Mladinski svet Slovenije (povezava)