Aktualno

Nacionalno srečanje dialoga "Mladi o okolju" v Velenju

»Zasadimo ideje!« sporočajo mladi z nacionalnega srečanja Mladi o okolju, ki je potekal v četrtek in petek, 4. in 5. aprila 2013 v Mladinskem centru Velenje.

Mladinski svet Slovenije je s lokalnim koordinatorjem nacionalnega srečanja, Mladinskim svetom Velenje, uspešno izvedel projekt Mladi o okolju, ki vsebinsko izhaja iz deklaracije Mladi o okolju (2011). V sodelovanju z organizacijami v mladinskem sektorju so ob podpori Nacionalne agencije programa Mladi v akciji in Urada RS za mladino med novembrom 2012 in marcem 2013 izvedli 12 lokalnih srečanj po celo Sloveniji ter aprila zaključili z nacionalnim srečanjem. Glavni namen projekta je bil pridobiti stališča in predloge mladih za izboljšanje položaja na področju okolja in zdravega življenjskega sloga ter odpreti prostor za dialog med mladimi in odločevalci.

V četrtek, 4. 4. 2013 so mladi najprej spoznali nekaj okoljskih izzivov Mestne občine Velenje (Center ponovne uporabe, Lokalc, zgodba Šaleških jezer in vrtičkarsko naselje Kinta Kunte), nato pa so po skupinah pod vodstvom trenerjev in mentorstvom strokovnjakov raziskali štiri področja, ki se nanašajo na okolje in zdrav življenjski slog mladih ter za vsako področje pripravili po enega ali dva nacionalna ukrepa. Skupina s področja trajnostnih virov energije se je usmerila v promocijo slovenskega lesa in oblikovanje značke »slovenski les« ter v spodbujanje gojenja konoplje. Skupina s področja javnega prostora in infrastrukture se je zavzela za sodelovanje mladih pri oblikovanju prostorskih načrtov v občinah ter iskala načine, kako bi bilo takšno sodelovanje lahko dolgoročno uspešno. V področju trajnostne rabe dobrin so mladi predlagali spodbujanje vrtičkarstva po slovenskih občinah, skupina s področja zdrave prehrane mladih pa je izpostavila potrebo po spodbujanju lokalnega gospodarstva na način, da se na primer preko aneksa k javnim naročilom javnim institucijam (šole, zavodi itd.) omogoči, da kupujejo lokalno pridelane izdelke. Na področju sodobne potrošnje so mladi videli priložnost v kavciji za povrnitev plastenk ter kasneje tudi drugih vrst odpadkov. 

V petek, 5. 4. 2013 so se mladi najprej pripravili na predstavitev pripravljenih ukrepov. Ob 12. uri so se nam namreč pridružili številni odločevalci: mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo in okolje, dr. Darja Piciga z Direktorata za okolje, Zofija Mazej Kukovič, evropska poslanka, poslanci Državnega zbora Republike Slovenije (Srečko Meh, Jožef Kavtičnik, mag. Katarina Hočevar, Kristina Valenčič, Polonca Komar in Sonja Ramšak), Aleš Ojstršek kot podsekretar Urad RS za mladino in Jan Škoberne iz kabineta ministra za izobraževanje, znanost in šport ter Bojan Kontič, župan Mestne občine Velenje, Andreja Katič, direktorica občinske uprave MO Velenje in Alan Bukovnik, župan Radlje ob Dravi. Vsaka skupina je predstavila svoj predlog, s čimer smo vzpostavili prostor za konstruktivni dialog med mladimi in odločevalci. Večina gostov, med drugim tudi minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, je v razpravi izrazilo interes in zanimanje za sodelovanje z mladimi pri iskanju idej in načinov, kako se lotiti določene okoljske problematike.