Aktualno

Mladinski svet Velenje RAZPISUJE SPREJEM V ČLANSTVO MSV

V soboto, 10. junija 2017 ob 18. uri, bo v prostorih MC Velenje - Efenkova 61 a (vhod s strani Šaleka) potekal redni Zbor Mladinskega sveta Velenje.

Organizacije, ki želijo pridobiti članstvo v MSV, morajo nadzornemu odboru MSV predložiti prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 5 dni pred dnevom seje zbora MSV (to je do vključno 5. junija 2017).

 Prošnji za sprejem v članstvo mora biti priloženo:

  • kopija statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije;
  • kopija programa ali usmeritev delovanja za leto 2017;
  • poročilo najvišjega organa organizacije o programskem delu organizacije za leto 2016;
  • pisno izjavo o številu mladih članov (št. članov vodstva in št. mladih članov vodstva; št. vseh članov in št. vseh mladih članov organizacije)
  • pisna izjava, da organizacija pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih pravicah;
  • pisna izjava, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSV.

O prošnji za sprejem v članstvo odloča Zbor MSV z javnim glasovanjem in sicer na podlagi predložene prošnje in priloženih dokumentov ter mnenja nadzornega odbora MSV. Za sprejem v članstvo je potrebna navadna večina prisotnih na seji Zbora.

Zbor MSV si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije kandidatke za članstvo.

Potrebne dokumente pošljite najkasneje do 5. junija 2017 na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom »Prošnja za sprejem v članstvo MSV«.

Lep mladinski pozdrav!