Aktualno

Mladinski svet Velenje RAZPISUJE SPREJEM V ČLANSTVO MSV

V petek, 7. februarja 2014, ob 19. uri, bo v prostorih RMC Kunigunda (stavba Gaudeamus, vhod s strani) potekal izredni zbor Mladinskega sveta Velenje.

Organizacije, ki želijo pridobiti članstvo v MSV, morajo nadzornemu odboru MSV predložiti prošnjo za sprejem v članstvo najmanj 3 dni pred dnevom seje zbora MSV (to je do 5. februarja 2014).

 Prošnji za sprejem v članstvo mora biti priloženo:

  • kopija statuta ali splošnih pravil delovanja organizacije;
  • kopija programa ali usmeritev delovanja za leto 2014;
  • poročilo najvišjega organa organizacije o programskem delu organizacije za leto 2013;
  • pisno izjavo o številu mladih članov (št. članov vodstva in št. mladih članov vodstva; št. vseh članov in št. vseh mladih članov organizacije)
  • pisna izjava, da organizacija pri svojem delovanju spoštuje Evropsko listino o človekovih pravicah;
  • pisna izjava, da organizacija sprejema in bo spoštovala statut MSV.

O prošnji za sprejem v članstvo odloča zbor MSV z javnim glasovanjem in sicer na podlagi predložene prošnje in priloženih dokumentov ter mnenja nadzornega odbora MSV. Za sprejem v članstvo je potrebna navadna večina prisotnih na seji zbora.

Zbor MSV si pridržuje pravico, da zavrne prošnjo, če na seji ni prisoten predstavnik organizacije kandidatke za članstvo.

Potrebne dokumente pošljite najkasneje do 5. februarja 2014 na naslov: Mladinski svet Velenje, Šaleška cesta 3, 3320 Velenje s pripisom »Prošnja za sprejem v članstvo MSV«.

Lep mladinski pozdrav!