Aktualno

Mladi smo potencial in ne strošek!

V vikendu med 23. in 24. novembrom je v Ravnah na Koroškem potekalo regionalno srečanje mladih, projekt "Strukturiranega dialoga mladih: 2.0. Vključujemo!", katerega sta s pomočjo lokalnih mladinskih svetov iz Radelj ob Dravi, Raven na Koroškem in Velenja izvedla Mladinski svet Slovenije (MSS) in Mreža MAMA.

Strukturirani dialog na področju mladine je inštrument, s katerim se mladi, mladinske organizacije in mladinski sveti ter raziskovalci s področja mladine aktivno vključujejo v politični dialog z odgovornimi za mladinsko politiko v povezavi z evropskimi temami in politikami EU. Dialog lahko poteka na lokalni, nacionalni kot tudi na evropski ravni. Proces strukturiranega dialoga na evropski ravni poteka v okviru 18 mesečnih ciklov. Vsak cikel je razdeljen na tri 6 mesečne sklope, ki jih vodijo tri predsedujoče članice EU. Trenutno je aktualen tretji cikel strukturiranega dialoga, kjer bomo krepitev socialne vključenosti mladih zasledovali preko treh podtem: kvaliteta mladinskega dela (Irska); mladi, ki niso niti zaposleni niti vključeni v proces  izobraževanja ali usposabljanja (Litva); kultura in podjetništvo mladih (Grčija).

"Dialog mladih! 2.0: Vključujemo!" izpostavlja boljše vključevanje mladih v družbo, kot najpomembnejši izziv na področju mladinske politike. Mladi iz občin Radlje ob Dravi, Ravne na Koroškem, Slovenj Gradec in Velenje so na regionalnem srečanju v Ravnah na Koroškem izpostavili ključna področja socialne vključenosti mladih: informiranje, zaposlovanje in formalno izobraževanje. Izoblikovane ukrepe  (vzpostavitev lokalnega mladinskega portala, družbeno aktivna delovna sobota za dijake, povezava formalnega šolanja z lokalnimi podjetji za vzpostavitev kontinuiranega aktivnega pripravništva in praks za mlade) so mladi v nedeljskem dopoldnevu predstavili odločevalcem (župan in predstavnikom Zavoda za zaposlovanje , Centra za socialno delo ter Obrtne zbornice). Predstavniki Mladinskega sveta Velenje bomo te ukrepe osebno predstavili tudi na srečanju z županom Mestne občine Velenje.