Aktualno

Mladež govori zdaj ali utihni za dve leti vsaj!

V petek in soboto, 10. in 11. maja sta potekali delavnici za prevetritev mladinske strategije "Lokalni program razvoja delovanja mladih v MOV  - Mladi v korak s časom 2010-2015"

Mladinski svet in Mladinski center Velenje sta po Odloku o mladinskem delu v MO Velenje zadolžena za pripravo in izvajanje strategije za mlade. V začetku leta sta pripravila poročilo o dosedanjem izvajanju, kjer je bilo ugotovljeno, da potrebujemo novo, prevetreno in bolj aktualno strategijo.

To je bil razlog, da sta glavna akterja na mladinskem področju v Velenju organizirala dve delavnici. Prva delavnica, ki je potekala v petek, 10. maja v dopoldanskih urah je bila namenjena osnovnošolski mladini. Druga delavnica pa je potekala v soboto, 11. maja v popoldanskih urah kamor smo povabili tako organizirano kot neorganizirano mladino.

Mladi so na obeh delavnicah, ki sta jih vodila Tadej Beočanin in Matjaž Štolfa, izrazili svoje želje, ideje in potrebe, kaj se mora v Velenju za njih dogajati. Vse zbrane predloge bosta MSV in MC zbrala skupaj in izdelala nov akcijski plan strategije za mlade, ki bo predvidoma potrjen na seji Sveta MOV ob koncu tega leta.