Aktualno

Mestna občina Velenje objavila dva javna razpisa s področja mladine

Mestna občina Velenje je danes, 12. februarja 2016 objavila dva javna razpisa s področja mladine, in sicer Javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje, ter Javni razpis za sofinanciranje in financiranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje v letu 2016.

Oba javna razpisa bosta trajala od 12. februarja 2016 do 14. marca 2016, vsa razpisna dokumentacija pa bo na voljo v sprejemni pisarni Mestne občine Velenje in na spletni strani www.velenje.si (javne objave).

Na javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje, se lahko prijavijo organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom) in posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članicami Mladinskega sveta Velenje.

Na javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s sedežem oz. stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Za oba javna razpisa skupaj Mestna občina Velenje namenja 60 tisoč evrov, in sicer za javni razpis za sofinanciranje mladinskih projektnih aktivnosti, ki jih bo v letu 2016 sofinancirala Mestna občina Velenje v višini 15 tisoč evrov, za javni razpis za financiranje in sofinanciranje projektov mladih za dosego ciljev iz Lokalnega programa razvoja delovanja mladih v Mestni občini Velenje pa 45 tisoč evrov.


Prijavitelji morajo prijave oddati do 14. marca 2016 osebno ali priporočeno na naslov Mestna občina Velenje – Sprejemna pisarna, Titov trg 1, 3320 Velenje.