Aktualno

JAVNA RAZPISA ZA MLADE V MO VELENJE

Mestna občina Velenje je danes objavila javna razpisa za mlade.
Razpisa se pričneta 31. januarja 2014 in se zaključita 3. marca 2014.


1. RAZPIS - MLADINSKE PROJEKTNE AKTIVNOSTI

Na javni razpis se lahko prijavijo:

  • organizacije članice Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom),
  • posamezniki s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje, ki se partnersko povezujejo z organizacijami članic Mladinskega sveta Velenje (z izjemo članic z zamrznjenim članstvom).

Prijava mora zajemati:

  1. izpolnjen prijavni obrazec,
  2. podpisan vzorec pogodbe.

2. RAZPIS - ZA DOSEGANJE CILJEV IZ LOKALNEGA PROGRAMA RAZVOJA MLADIH V MO VELENJE (strategija za mlade)


Na javni razpis se lahko prijavijo:

Na javni razpis se lahko prijavijo pravne in fizične osebe s stalnim prebivališčem v Mestni občini Velenje.

Prijava mora zajemati:

  1. izpolnjen prijavni obrazec,
  2. podpisan vzorec pogodbe.

MOV - http://www.velenje.si/priloznosti