Aktualno

Izobraževalno-motivacijski vikend je bil uspešen!

V vikendu med 8. in 10. novembrom 2013 je Mladinski svet Velenje (MSV) organiziral 1. Izobraževalno-motivacijski vikend za mlade Velenjčane.

Projekt, ki sta ga vodila Janko Urbanc in Barbara Kelher je potekal v Mladinskem hotelu Hiša mladih v Šmartnem ob Paki.

Tako širom Slovenije kot tudi Velenja se prevelikokrat soočamo z generacijskim prepadom zaradi slabega prenosa znanja in s tem posledično slabšim delovanjem organizacij. Ravno zaradi tega je MSV izvedel 1. Izobraževalno-motivacijski vikend z namenom kvalitetnega prenosa znanja na mlajše generacije in s tem tudi dolgoročno, kvalitetno delovanje mladinskih organizacij.

In kaj smo počeli?
Prvi dan je bil namenjen spoznavanju, delitvi v mešane time, spoznavanju svojih vlog v timih in predstavitvi velenjske mladinske zgodbe, ki nam jo je predstavil bivši predsednik MSV, Dimitrij Amon,  z obilico smešnih zgodb.
Drugi dan je bil akcijsko obarvan. Pričeli smo s predstavitvijo petih najbolj uporabnih tehnik ustvarjalnega mišljenja  in kjer so mladi udeleženci spoznali, da je najbolj nemogoča in odbita ideja lahko tista prava! V dopoldanskem delu je sledilo še predavanje o projektnem menedžmentu (na kaj biti pozoren, kakšne vse plane je treba imeti spisane, kako lahko pridobimo sredstva). V popoldanskem delu smo gostili Urško Kljajič, ki je mladim predstavila način promocije in odnose z javnostmi - PR. Sledilo je interaktivno predavanje Žana Delopsta o spletni promociji, orientirano na uporabo najbolj razširjenega socialnega omrežja med mladimi - Facebook . Na "sceno" se je po Žanu vrnila zopet Urška, ki je kratko, jedrnato in zanimivo predstavila še dejstva o retoriki in javnem nastopanju. Mladi udeleženci so tekom celotnega dne izoblikovali projekt in zanj pripravili promocijski film.
Tretji dan je bil namenjen predstavitvam projektov, kjer smo organizatorji pozornost namenili tako vsebini projekta kot predstavitvi. Sledila je evalvacija projekta. Z različnimi metodami smo želeli mladim predstaviti različne, bolj prijetne načine evalvacije.

Tekom celotnega vikenda smo mlade spodbujali k kreativnemu ustvarjanju, za katerega menimo, da je v današnjem času še kako potreben. Tudi mladi sami so nam povedali, da jim je drugačen način prenosa znanja zelo pri srcu in izrazili željo po še več takšnih dogodkih.