Aktualno

Izobraževalni vikend vodij lokalnih mladinskih organizacij

V preteklem vikendu je Mladinski svet Velenje v okviru ESS projekta Mladi za Veleje - premikamo meje, organiziral izobraževalni vikend za vodje lokalnih mladinskih organizacij na temo projektnega vodenja.

Tekom sobotnega in nedeljskega dne je v Mladinskem centru v Šmartnem ob Paki, skupno 18 predstavnikov različnih mladinskih organizacij preko različnih metod dela spoznavalo in pridobivalo informacije o:

  • priložnostih za mladinske organizacije - nacionalni in EU razpisi v letu 2015;
  • EU program Erasmus +  na področju mladine;
  • osebne izkušnje mladih, ki so bili udeleženci na različnih mednarodnih projektih;
  • Velenjska mladinska zgodba ;
  • kako se zbirajo ideje za bolj obsežne projekte in z brainstorming-debato priprava zasnove projekta strukturiranega dialoga, ki ga bodo v okviru MSV prijavljali tudi na program Erasmus+;
  • metode evalvacije in evalvacija vikenda.

Izobraževalni vikend vodij lokalnih mladinskih organizacij je del Evropskega projekta MLADI ZA VELEJE - PREMIKAMO MEJE.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013 ter Javnega razpisa za izbor operacij s področij socialnih in državljanskih kompetenc mladih.