Aktualno

IZOBRAŽEVALNI VIKEND MSV - MLADI SMO ZAKON!

Mladinski svet Velenje tudi letos organizira izobraževalni vikend za vse, ki so aktivni v lokalnih mladinskih organizacijah MO Velenje in Šaleške doline.

MC Šmartno ob Paki 
petek, 26. 2. - nedelja, 28. 2. 2016
pričetek v petek ob 16.30 uri
zaključek v nedeljo okoli 12.00 ure

CENA: 10,0 € / udeleženec (izobraževanje, spanje, hrana, dodaten program)
*krije lahko posameznik ali pošiljajoča organizacija*

Prijave potekajo do srede, 24. 2. 2016 do 24. ure preko obrazca:
 
https://docs.google.com/forms/d/1BxUdzSMV1xIMJz4Yaz9XGN58Mk5UG3Oa-CobyCUrugk/viewform?c=0&w=1 

PROGRAM
Izobraževanje bo razdeljeno na tri (3) module, ki bodo potekali sočasno:

PROJEKTNI MENEDŽMENT

 • uvod v mladinsko delo;
 • neformalno učenje;
 • team building;
 • vodenje organizacije;
 • načrtovanje projektov;
 • možnosti financiranja projektov;
 • javni razpisi in razpisna dokumentacija;
 • evalvacija projektov.

Modul bo vodila Barbara Kelher (vodja projektov na različnih nivojih, od lokalnih do mednarodnih).

MEDNARODNO MLADINSKO DELO

 • uvod v mladinsko delo;
 • neformalno učenje;
 • team building;
 • Predstavitev Erasmus+  programa (mladinske izmenjave in EVS - Evropska prostovoljna služba)
 • prepoznavanje potreb in potenciala organizacij;
 • načrtovanje projektov;
 • Erasmus+ razpisna dokumentacija;
 • evalvacija projektov.

Modul bosta vodili Melita Kovač (koordinatorica mladinskih mednarodnih projektov na MC Velenje) in Ana Marija Kolar (EVS prostovoljka, vodja mednarodnih izmenjav).

PR IN PROMOCIJA

 • uvod v mladinsko delo;
 • neformalno učenje;
 • team building;
 • Kaj pokrivajo odnosi z javnostmi - PR in kako se jih lotimo?;
 • PR Strategija: kdo je občinstvo, kanali, terminski plan ;
 • PR strategija projekta moje organizacije;
 • izvedba PR - tiskovno predstavništvo, alternative in pasti
 • evalvacija.

Modul bosta vodila Tina Felicijan (novinarka in dolgoletna vodja PR Festivala mladih kultur Kunigunda) in Vid Stropnik (radijski moderator in vodja PR Festivala mladih kultur Kunigunda).