Aktualno

Društvo Logout objavlja natečaj za naj plakat.

Mobilni telefoni so že dolgo del vsakdanjega življenja, še posebej pa to velja za generacijo, ki se je rodila v digitalni svet. Raziskave Evropske unije kažejo, da se uporaba mobilnih in predvsem pametnih telefonov v starostni skupini od 9 do 16 let hitro povečuje; v povprečju so otroci v raziskanih državah Evropske unije internet prvič uporabili pri osmih letih, mobilni telefon dobili pri devetih, pametni telefon pa so začeli uporabljati pri dvanajstih letih, starost prvega stika z internetom in napravami pa se iz generacije v generacijo niža. Približno dve tretjini vseh mladostnikov imata profil na enem izmed družbenih omrežij, pri tem pa so večinoma prepričani (tako jih zatrjuje 79%), da uporabo pametnega mobilnega telefona obvladajo bolj kot njihovi starši. Raziskave kažejo nevarnost realnega tveganja, da se določen odstotek mladostnikov (med 10% in celo 30%) postane pretirano navezan na uporabo interneta oziroma mobilnih naprav. Tako je slaba četrtina mladostnikov že pozabila na hrano ali se je odpovedala spanju zaradi spleta, 52 % mladostnikov pa je že poskušalo zmanjšati uporabo pametnega mobilnega telefona - neuspešno. Dostopne slovenske raziskave pa nam razkrivajo, da tretjina mladih družbena omrežja uporablja več kot 2 uri in pol na dan. Seveda pa niso ogroženi vsi mladostniki enako. Podatki organizacij, ki se ukvarjajo z odvisnostjo od spletnih aktivnosti, kažejo na naslednje rizične skupine otrok:

•    introvertirani,
•    osamljeni (najbolj rizični),
•    mladostniki, ki kažejo znake anksioznosti ali depresivnosti,
•    nizko samospoštovanje, nizka samopodoba,
•    nepriljubljeni mladostniki (oblikovanje novih identitet),
•    sramežljivi (strah pred nesprejetostjo),
•    tisti, ki trpijo za drugimi vrstami odvisnosti,
•    čustveno nestabilni,
•    zdolgočaseni mladostniki, s katerimi se nihče ne ukvarja. 

Pri tem so bistveni naslednji dejavniki tveganja za nastanek zasvojenosti:

•    nenadzorovani prvi stiki z napravo/telefonom,
•    naprava/računalnik je že zelo zgodaj last otroka in se nahaja v otroški sobi,  
•    slabi zgledi v družini,
•    v družini ni jasnih stališč glede namena in rabe naprave/računalnika,
•    neusklajenost obeh staršev,
•    kaotične družinske navade na sploh,
•    premalo/nič pogovora o vplivih naprav/računalnikov,
•    premalo skupnih online aktivnosti, ki bi zbliževale,
•    neaktivno preživljanje prostega časa,
•    mladostnik nima družinskih zadolžitev,
•    dolgčas,
•    nerazvite strategije soočanja z obremenitvami/stresom,
•    slabi medosebni odnosi,
•    nekonstruktivno reševanje težav, ipd. 

PREDMET IN CILJ NATEČAJA: Predmet natečaja je oblikovanje plakata na temo SPLETNA ZASVOJENOST, s katerim želimo opozoriti starše, da ocenijo vedenje svojih najstniških otrok in v primeru prepoznavanja znakov odvisnosti poiščejo pomoč. 

KDO LAHKO SODELUJE: Prijava na natečaj je brezplačna. Natečaj je namenjen vsem ustvarjalcem, tako posameznikom kot agencijam oz. pravnim osebam. Z oddajo plakata na natečaj ustvarjalci pristanejo na vsa njegova določila, tako tista, ki so razvidna iz natečaja kot tista, o katerih je moč sklepati. 

NATEČAJNA DOKUMENTACIJA: Kreativna rešitev mora biti ustvarjena za format TAM-TAM plakatnih mest, dimenzijsko se mora ujemati z digitalno tiskarsko tehniko. Upoštevati mora zakonitosti oblikovanja dobrega zunanjega oglaševanja in specifike TAM-TAM oglasnih površin. Prav tako mora upoštevati celostno podobo projekta PLAKTIVAT ter na predviden način vključiti logotipa projekta PLAKTIVAT in aktualnega oglaševalca, v tem primeru Društvo LOGOUT (priloge oz. navodila v nadaljevanju). 

PRIJAVNA DOKUMENTACIJA: Oddaja oblikovanih plakatov je hkrati prijava na natečaj in je možna izključno preko spleta v elektronski obliki na naslov:plaktivat@tam-tam.si z naslovom »Natečaj – PLAKTIVAT 4 - naslov ali šifra plakata«. Hkrati z datoteko plakata je potrebno priložiti različico plakata brez avtorskega podpisa (zaradi anonimnosti pri ocenjevanju), naslov oz. šifro plakata, ime in priimek prijavitelja, prijaviteljev - z naslovi in telefonskimi številkami (v primeru, da se na natečaj prijavlja skupina, seznam članov z naslovi …), izjavo o avtorstvu plakata. Prijavitelj lahko odda tudi več plakatov. 

OCENJEVALNA KOMISIJA: Izbor najboljšega plakata na razpisano temo bo izbrala strokovna žirija v sestavi:Blaž Ritmanič (Formitas), Blaž Vuk (Pristop), Drago Mlakar (Publicis), Gsus Ajax (Ajax studio), Maja Gspan (Cankarjev dom), Miha Grobler (Luna), Petra Krulc (Grey), Mitja Petrovič, Petra Belina (Društvo Logout), Tomaž Drozg (TAM-TAM) in Vital Verlič (Futura). 

MERILA ZA OCENJEVANJE: tehnična ustreznost (razpisne zahteve), upoštevanost specifike TAM-TAM plakatnih mest, izvirnost, inovativnost, komunikacijska jasnost, pozitivnost sporočila. Pravilnik o delu komisije je objavljen na spletnih straneh http://tam-tam.si/slo/plaktivat

ROKI IN DODATNE INFORMACIJE: Natečaj se prične z objavo razpisa preko elektronske pošte, z objavo na : http://tam-tam.si/slo/plaktivat,www.facebook.com/plaktivat in https://twitter.com/plaktivat ter drugih podpornih institucij.Rok za oddajo plakatov je 24. april 2015 do 12:00 ure. Upoštevane bodo vse prijave, ki bodo oddane v predpisanem roku. Dodatne informacije v zvezi z natečajem so dosegljive preko elektronskega naslova plaktivat@tam-tam.sido vključno 17.04.2015. 

NAGRADE: Zmagovalni plakat bo natisnjen in javno objavljen na 500 TAM-TAM plakatnih mestih po Sloveniji, prav tako bo zmagovalni plakat prijavljen v tekmovalne dele festivalov Slovenski oglaševalski festival SOF in Bienale vidnih sporočil Slovenije. Komisija si pridržuje pravico, da izbere tudi dve ali več zmagovalnih rešitev. Rezultat natečaja bo objavljen v prvi polovici meseca maja 2015 na www.tam-tam.si/plaktivatwww.facebook.com/plaktivatin https://twitter.com/plaktivat

AVTORSKE PRAVICE: Avtorji in udeleženci natečaja ohranijo na svojih delih moralne avtorske pravice in se strinjajo, da se njihova prijavljena dela lahko uporabijo ob morebitnih predstavitvah projekta PLAKTIVAT (na internetu, konferencah, predavanjih, promocijskih dogodkih in gradivih ter drugih objavah v okviru projekta PLAKTIVAT). Avtorji plakatov soglašajo z morebitnimi objavami svojih imen in plakatov v medijih.