Aktualno

Dobrodošle spremembe na področju prostovoljskega dela

S prvim septembrskim dnem se bo začela uporabljati določba 17. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o socialno varstvenih prejemkih.

Do dodatka za delovno aktivnost bodo po novem upravičene tudi osebe, ki imajo sklenjen pisni dogovor o prostovoljskem delu po zakonu, ki ureja prostovoljstvo. Za omenjene osebe se ne glede na dejansko opravljeno število ur mesečno šteje, da so delovno aktivne v obsegu od 60 do 128 ur.

Prostovoljci, ki imate torej za opravljanje prostovoljnega dela sklenjen pisni dogovor z organizacijo, v kateri opravljate prostovoljno delom, lahko o tem obvestite vaš Center za socialno delo že v tem mesecu.

Več o sami višini dodatka, upravičencih in obrazce najdete tukaj.