Aktualno

ČISTO MOJE VELENJE

Mestna občina  Velenje je na svoji spletni strani  www.velenje.si  objavila prijavnico za sodelovanje pri projektu »Čisto moje Velenje« v letu 2014.

Projekt počitniškega dela »Čisto moje Velenje« bo potekal v času šolskih in študijskih počitnic (junija, julija, avgusta in septembra). Delo bo potekalo v tedenskih terminih in vsak sodelujoči dijak ali študent bo lahko opravil največ 40 delovnih ur. Delo bo plačano 3 evre na uro.Za opravljanje počitniškega dela se lahko prijavijo vsi dijaki in študenti, ki imajo stalno prebivališče v mestni občini Velenje in so rojeni pred letom 1999. Mlajši in rojeni leta 1999 v projektu ne morejo sodelovati. Prav tako v projektu ne morejo sodelovati študentje, ki bodo študentsko delo opravljali v okviru Pikinega festivala.

Počitniško delo bo tudi letos potekalo po vseh krajevnih skupnostih in mestnih četrtih ter v nekaterih javnih zavodih, društvih in organizacijah.Mestna občina Velenje bo za počitniško delo dijakov in študentov v tem letu namenila 100 tisoč evrov proračunskih sredstev – 50 tisoč evrov za projekt »Čisto moje Velenje« in 50 tisoč evrov, ki smo jih za namen poplačila študentskega dela v okviru Pikinega festivala namenili Festivalu Velenje.

Lani je pri projektu »Čisto moje Velenje« sodelovalo 246 dijakov in študentov, ki so opravili 9.276 delovnih ur. Med drugim so pobrali 6.380 kilogramov različnih odpadkov in tako imenovanega zelenega odreza.Mestna občina Velenje že od leta 2002 izvaja projekt »Čisto moje Velenje«, s katerim dijakom in študentom omogoča počitniško delo. Temeljni cilji projekta »Čisto moje Velenje« so skrb za urejeno in čisto okolje, spodbujanje medgeneracijskega sodelovanja, sklepanje novih prijateljskih vezi, finančna pomoč mladim oziroma njihovim družinam, krepitev zavesti o pomenu zdravega in čistega bivalnega okolja ter oblikovanje pozitivnega odnosa do javnega prostora in urbane opreme.

Dijaki in študentje v okviru počitniškega dela urejajo okolico v krajevnih skupnostih, okolico šol in javnih zavodov in pomagajo varovancem Doma za varstvo odraslih Velenje. Prav tako sodelujejo pri izvedbi taborjenja v Ribnem pri Bledu ter pri organizaciji otroških delavnic Festivala Velenje, Knjižnice Velenje in Medobčinske zveze prijateljev mladine Velenje. Delajo tudi v gasilskih društvih, Mladinskem hotelu, Turistično informacijskem centru Velenje in v čolnarni ob Velenjskem jezeru ter sodelujejo pri nadzoru in urejanju otroških igrišč.

MOV