Aktualno

4. regijski dogodek v Velenju

V petek se je Velenju odvijal četrti v nizu 12 regijskih dogodkov, ki jih na pobudo Urada RS za mladino organizira Mladinski svet Slovenije v sodelovanju z Mladinsko mrežo MaMa in zavodom Movit. Soorganizator tokratnega obiska je bil tudi Mladinski center Velenje.

Dogodek Savinjske regije se je odvijal v dvorani Gaudeamus, celoten dnevni red dogodka pa najdete tukaj. V prvem delu posveta so se predstavili mladi s primeri dobrih mladinskih praks znotraj regije. V drugem delu pa so s pomočjo strukturiranega dialoga izpostavili temo brezposelnost mladih in povezovanje z gospodarstvom. Gostje so bili: Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno uprav, Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino in podžupanja MO Velenje Breda Kolar.

Strukturirani dialog

O brezposelnosti mladih in povezovanju z gospodarstvom

Uvodoma je spregovoril Boris Koprivnikar, podpredsednik vlade in minister za javno upravo, ki je dejal, da je potrebno poskrbeti za vzdržen in skupen razvoj mladinskega sektorja v Sloveniji. Položaj mladih in njihovo prizadevanje pozna in dodal je, da odlično potezo, h kateri lahko pripomoremo vsi, predstavlja možnost, da si posameznik poišče službo znotraj lokalnih struktur, saj tako skrajšamo tudi čas od konca šolanja do prve zaposlitve. Kako se tega lotiti, pa je, kot je poudaril “izziv vseh nas“. Ukrep, ki se ga bo lotil tudi na svojem ministrstvu in je povezljiv z mladimi je, da je na vrsti pomlajevanje javne uprave, tudi preko mehanizma pripravništva. Kot pravi se “intenzivno dela na tem kako državo Slovenijo narediti bolj prožno, inovativno in državo, ki bo ustvarjala nova delovna mesta.” Poudaril je pomembnost enake obravnave vseh skupin, predvsem znotraj uveljavljenih strategij.

O integraciji mladih in način vstopa na trg dela pa je spregovoril tudi mag. Peter Debeljak, direktor Urada RS za mladino. Gostoma se je naknadno pridružila tudi podžupanja MO Velenje Breda Kolar, ki je izpostavila, da v njihovem okolju skupaj rešujejo izzive in da so izredno veseli ter ponosni, da so mladi odzivni in s svojimi idejami sokreirajo program za mlade.



Uvodni pozdravi organizatorjev

Uvodoma so številne mlade tudi tokrat pozdravili predstavniki vseh organizacij, ki stojijo za idejo in organizacijo letošnjega cikla regijskih dogodkov po Sloveniji. Zbrani so se osredotočili na poudarek naborov ukrepov za mlade v lokalni skupnosti, saj so v uvodnih besedah spregovorili o mladinski politiki. Kot je povedal mag. Peter Debeljak iz URSM je namen regijskih dogodkov prav razširitev dobrih mladinskih praks znotraj regije, saj težavo na področju mladih najdemo predvsem “v majhnih občinah.” Tin Kampl iz MSS je poudaril uspešnost Velenja pri upoštevanju mladih in delu z njimi. Po njegovih besedah je sodelovanje tako občinske strani kot mladinskih organizacij lahko za zgled tudi ostalim občinam, saj se le “tako ustvarja platforma za ustvarjanje dialoga.” Direktorica Mladinske mreže MaMa mag. Maja Hostnik je spodbudila lokalne skupnosti k sodelovanju mladih z občinami in opozorila na “pomen povezovanje mladinskega centra in mladinskega lokalnega sveta.”

Primeri dobrih praks

eMCe plac – stalno mladinsko kulturno pribežališče

Marko Pritržnik in MC Velenja je povedal, da gre za skupnostni projekt treh organizacij in sicer Šaleškega študentskega kluba, mladinskega sveta Velenje in MC Velenje. Že v osnovni ideji so se v projekt združile osebe, ki razmišljajo drugače. Ko je pred nekaj časa udarila t.i. gospodarska kriza so ti posamezniki videli priložnost in ji zagrabili. Razporedili so si aktivnosti med vse omenjene organizacije in izpostavili pomembnost teze “biti na voljo mladim” ves čas in tako tudi v praksi zaživeli idejo sodelovanja, povezovanje in skupne poti do cilja. Ta način dela terja veliko razumevanja; ljudje niso vedno na istem delovnem položaju, kontinuirano se srečujejo z novimi sodelavci , itd.

Barbara Kelher iz Mladinskega sveta Velenje je povedala, da je “mladinska politika v Velenju relativno razvita.” V velenju najdemo kar 5.700 mladih, tam pa imajo tudi odlok o mladini, že pred več kot petimi leti pa je tudi mestni svet MO Velenje sprejel strategijo mladih, kar so kot zgleden primer za druge, označili tudi organizatorji na začetku današnjega dogodka.

V Velenju je v veljavi tudi razpis za mladinske projektne aktivnosti, v višini 35.000 evrov. Po besedah gospe Kelher pa se tudi sredstva za štipendije za mlade v zadnje času povečujejo. Omenila je tudi projekt mladinske strategije, za osvežitev katere so del sredstev namenili tudi iz Erasmus + programa.

Ker je pomembno financiranje mladinskih organizacij in projektov za mlade, je Elizabeta Lakosil iz zavoda Movit predstavila možnosti sofinanciranja Erasmus +, ki marsikateri organizaciji omogoča delovanje in lažjo organizacijo dela. Organizacije in mladi med drugim tako pridobivajo kompetence in izkušnje za boljo zaposljivost, predvsem pa se mladi lažje integrirajo v družbo in postajajo kritični državljani. Izpostavila je tudi profesionalizacijo mladinskega dela.

Vir: mlad.si
Foto: Anže Kovač